Veskitammi lasteaed

Aadress: Veskitammi 22, Laagi alevik,Saue vald
Direktor:  Rita Klein
Telefon: 6793095 – direktor

6793096 – üldtelefon
E-mail: veskitammi.lasteaed@sauevald.ee
Koduleht: www.veskitammila.ee

 

Veskitammi Lasteaed avati 2007. aasta septembris Laagri Kooliga ühes hoones.  2014.aasta veebruaris lisandus kolm  rühma ja tänaseks töötab lasteaias üheksa rühma, mis on moodustatud üheealistest lastest alates kolmandast eluaastast. Üks rühm on liitrühm,  sõimerühmi ei ole.  Meie õpetajad on pedagoogilise eriharidusega. Rühmaõpetajate tööd toetavad muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed ning  tervisetöötaja.

Lasteaial on muusikasaal, loovustuba ja avar õueala, sportimiseks saame kasutada kooli staadionit, palliplatse ja Laagri ujula laste basseini.

Meie õppekava eripäraks on rohkesti tervistavaid tegevusi. Alates 4.eluaastast  toimuvad kord nädalas ujumistunnid, võimeldakse saalis ning õues. Käime lastega matkadel, traditsiooniks on spordipäevad, olümpiamängud, ujumisvõistlus „Veskitammi Vaalake" ja nelikvõistlus „Veskitammi Väledad", talispordipäeval suusatame.

2011. aastast liitusime Tartu Ülikooli koordineeritava avastusõppe projektiga AVASTUSTEE, lapsed läbivad avastusõppe metoodika järgi teemad „Avasta värvused" ja „Avasta meeled", „Avasta ilm" ja „Avasta mõõdud". Avastuslik õppeviis suunab küsimuste ja juhendamise varal last võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele, tehakse katseid lumega, veega, taimedega jm. Õppe läbiviimiseks on lasteaial rikkalik valik õppevahendeid.

Soodne asukoht võimaldab teha õppekäike loodusesse, Tallinna vanalinna, muuseumidesse, loomaaeda, loodusmatkaradadele, vanemate töökohtadesse. Meie õppekava rikastavad ühised ettevõtmised peredega, kalendritähtpäevade tähistamised, lasteteatrite etendused. Huvitegevuste valik on rikkalik, peale lasteaiapäeva on lastel võimalus osaleda samas hoones paikneva Laagri Huvialakooli treeningutes ja loovtegevustes.

Kui olete otsustanud oma lapsele valida Veskitammi Lasteaia, saate lapse järjekorda registreerida aadressil http://lasteaiad.sauevald.ee/

Direktori vastuvõtt on kolmapäeviti kell 16.00-18.00