Viipekeele teenuse toetus

Viipekeele teenuse toetust makstakse puudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt ja suhtlemiseks viipekeele tõlki või puudega lapse vanemale, kelle laps vajab koolis või ametiasjade ajamisel viipekeele tõlki.
 
Toetuse suurus on kuni 500 eurot aastas kuludokumentide alusel.
 

Avaldus