Vilumäe küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda. 
 
Küla territooriumile jääb Riisipere mõisa härrastemaja. Fotol mõis 1970-natel aastatel. Foto: register.muinas.ee
 
Vilumäe külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 48 elanikku, neist mehi 25 ja naisi 23.