Aare Vest juhib Saue Noortekeskust 1. märtsist

Aare eelmine töökoht oli Kaitseliidu Peastaabis, kus ta juhtis Kaitseliidu noorteorganisatsioonide, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste isamaalise hariduse programmi. Foto: Markus Sein

 

Noortekeskuse uus juhataja Aare Vest on sündinud Tallinnas, elanud Kolgas, Kuusalus ja Tallinnas.

Ta on käinud nii Kolga kui Kuusalu Keskkoolis, õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal, omandanud rakenduskõrghariduse noorsootöö erialal ja viimasena magistrikraadi noorsootöö korralduse õppekaval. Ta omab noorsootöötaja kutset tasemetel 6 ja 7.

Aare eelmine töökoht oli Kaitseliidu Peastaabis, kus ta juhtis Kaitseliidu noorteorganisatsioonide, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste isamaalise hariduse programmi. Enne seda on ta olnud seotud noorsootööga Viimsis ja Tallinnas.

 

Mis on olnud sinu arvates tähtsam-olulisem-põnevam projekt, milles oled siiani tööelus kaasa löönud?

Mul ei ole kombeks jääda tehtut väga pikalt nautima. Siiski, kui pean mälust midagi välja kaevama, oli väga suure potentsiaaliga projekt ühte Harjumaal asuvasse noortekeskusesse loodud muusikanurk, mis võimaldas bändiproove teha peaaegu täielikus vaikuses.

Kõik Kaitseliidus tehtu on üleriigilise mõju ja hindamatu väärtusega. Viimase puhul ma muidugi ei saa rääkida mingist isiklikust saavutusest, vaid pigem väga hea meeskonnaga tehtud projektidest ja tööst.

 

Oled selle aasta 1. märtsist Saue Noortekeskuse juhataja. Miks otsustasid sellele kohale kandideerida?

Eesti parimasse valda, Eesti parima noortekeskuse juhatajaks otsustasin kandideerida sellepärast, et väljakutse tundus praegusesse eluetappi väga hästi sobivat. Lõpetasin 2022. aastal magistriõppe ja nüüd võiks omandatud teadmisi püüda praktikasse sobitada. Lisaks - personaalne areng, uued kogemused ja teadmised on need, mis motiveerivad.

 

Milline on Saue Noortekeskus uue juhataja värske pilgu läbi pärast esimest töökuud?

Saue Noortekeskus on 25-aastase ajaloo jooksul arenenud hästi toimivaks asutuseks. Siin on meeletu ressurss, mida Saue valla noorte heaks rakendada.

 

Kuidas meeskond tundub?

Saue vallas tegutsevad noortejuhid on väga erineva taustaga. Laiapindne kogemuste ja teadmiste pagas on meie suur tugevus. Meeskonnas on motiveeritud ja silmapaistvad isiksused, kel kõigil on palju valla noortele edasi anda ja õpetada.

 

Saue vald on suur ja lai. Siit nurgast ja sealt nurgast kokku on pilt kirev, ka noorsootöös. Kui palju oled selle lühikese aja jooksul jõudnud end üle valla toimuvaga kurssi viia ja milline on esmamulje?

Iga nurga taha pole jõudnud veel vaadata. Siiski olen juba kohtunud suure hulga Saue vallas noortega tegelevate spetsialistidega. Aeg on tõesti liiga lühike, et enesekindlalt midagi rohkemat arvata. Nii palju aga, kui on rõõmu olnud inimestega kohtuda, on noortega töötavad spetsialistid sõbralikud, motiveeritud ja innustunud.

 

Mis sa arvad, mis sind meie juures ees ootab?

Mind on ees ootamas veel hoomamatu hulk uut informatsiooni, uusi tutvusi ja loodetavasti sujuvat noorsootööalast koostööd. Juba käimasolevatest protsessidest rääkides: valla noorsootöö kvaliteedihindamine ja noortekeskuse arengukava koostamine.

 

Mis on sul täna nimekirja eesotsas, mille soovid kindlasti valla noorsootöös ellu viia?

Saue valla noorsootöö koostöövõrgustiku parendamine. Meil on noortega töötavate spetsialistide näol olemas meeletu potentsiaal ja ressurss, mida valla parema tuleviku nimel, noortele arenguvõimaluste pakkumise nimel tööle panna.

 

Millisena näed sa meie valla noortekeskuse tulevikku?

Saue Noortekeskus on noorsootöö asutus, kus töötavad motiveeritud ja haritud spetsialistid, kes lähtuvad noorte vajadustest ja tõenduspõhisusest õpetamiseks kasutatavate meetodite valimisel. Noorsootöö täidab kõik need noorte arenguvajadused, mida formaalharidus ei paku.

 

Miks sa langetasid sellise otsuse elus - tegeleda noortega?

See mõte on minuga käinud kaasas keskkooli lõpust alates. Ilmselt läbi mitmesuguste kogemuste ja protsesside olen jõudnud tänaseks siia.

 

Mida tähendab sinu jaoks noorsootöö?

Noored on tulevik. Minu jaoks ei ole vahet, kas meie tehtava töö tulemusel või kaasabil saab noorest tulevane peaminister, president, Kaitseväe juhataja või ettevõtja. Kõik need ja paljud muud rollid on ka tulevikus vaja täita pädevate inimestega.

Noorsootöö tugevus on muuhulgas kriitilise mõtlemise oskuse arendamine tulevasel täiskasvanul. Me saame formaalharidusest enam keskenduda ühiskonnas päevakajaliste teemade arutamisele, seeläbi õpetada noori esitama küsimusi ja saama laiemat vaadet. Meid ei piira õppekava ja me valime meetodid õpetamiseks ise.

Noorsootöö on kombinatsioon mitteformaalsest ja informaalsest õppimisest. Noorsootöö on kõik noortesuunaline töö, mis toimub väljaspool klassiruumi.

 

Inimestele meeldib hirmsasti teada saada midagi isiklikkugi, sestap - millised on su hobid, kuidas veedad vaba aega?

Hobikorras olen muusik. Tegutsen trummarina Kaitseliidu rockbändis nimega Mustad Kolonelid.

Veidi isiklikum projekt on hetkel tähtajatul puhkusel viibiv bänd nimega Arms Around Paris, kellega avaldasime 2019. aastal samanimelise albumi.

Üldiselt on ka päris mitu kitarri kodus alati käeulatuses. Olen lõpetanud Kuusalu Muusikakooli klassikalise kitarri eriala.

Suvisel ajal aktiveerun välitingimustes rohkem. Kõnnin, jooksen, ujun ja sõidan rattaga.

 

Sirje Piirsoo

sirje.piirsoo@sauevald.ee