Ääsmäe veekvaliteet paraneb

Juunis tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastusotsuse Ääsmäe veemajandusprojekti III etapi rahastamiseks. Ääsmäe III etapp puudutab torustikke-pumplaid Kaseurva tee ja Mõisa tee lõigul ning Karja tee piirkonda.

Selle piirkonna torustikud on juba mõnda aega olnud piirkonna häbiplekiks, veekvaliteediga ei ole tarbijad rahul ning kanalisatsioon uputab liigveega reoveepuhastit. Lisaks puudub Karja teel tänaseni osades majades kanalisatsioon.

Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 754 000 eurot, millest moodustab SA Keskkonaninvesteeringute Keskuse toetus 340 000 ning toetuse saaja omafinantseering 414 000 eurot.

Taotluse esitasime juba teist korda, eelmisel aastal me rahastust ei saanud.

Projekti fookus on torustikel Kaseurva tee ääres, millega jõuab kvaliteetne joogivesi Mõisa teele ja millega peaks lahenema senised probleemid tihedate kanalisatsiooniavariidega. Eraldi mitteabikõlbliku kuluna tuleb lahendada veel tööstustarbijate probleemid Mõisa teel, kus nii vee- kui kanalisatsiooniteenuse kvaliteet ei ole rahuldavad.

Ajakava on selline, et juuli keskpaigaks tahame välja kuulutada hanked ning augusti lõpuks peaks olema selge projekti maksumus. Oht peitub siin selles, et ehitusturg on viimase aasta jooksul olnud üsna ettearvamatu ja paljud projektid on kallinenud rohkem, kui maksta on võimalik. Siinkohal tuleb lihtsalt tegutseda ja loota, et elluviimisega saab kiiresti alustada.

Aare Sõer, AS Kovek