Energiahinna tõusu hüvitise taotlemisest

Energiahindade ootamatust kasvust tingitud mõju vähendamise toetuse maksmise aluseks on riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31 „Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine".
 
Määrus jõustus 27. novembril 2021, detsembris on sellesse juba tehtud kaks parandust, tulemas on taotlejate sissetulekute piirmäära muutmine ja sellest tulenevad muudatused.
 
Riigihalduse ministri määrusega on taotluste vastuvõtmise algusaja määramine jäetud iga valla- või linnavalitsuse enda otsustada.
 
Arvestades toetuse maksmise tingimuste jätkuvat täpsustumist ja asjaolu, et taotluste menetlemiseks vajalikud infosüsteemide arendused, juhendite saamine, lisainimeste palkamine ja muu nõuetele vastavaks menetlemiseks vajalik, võtab veel aega, alustame Saue Vallavalitsuse poolt taotluste vastuvõtmist 10. jaanuarist 2022.
 
Taotlusi saab hakata esitama taotlejale kõige käepärasemal moel nii elektrooniliselt kui paberkandjal. Arvestades suurt täiendavat töömahtu, palume võimalusel kasutada e-teeninduse keskkonda Spoku loodavat elektroonilist taotlemist.
 
Loodame, et valitsuse viimased täpsustused selguvad lähiajal. Pärast seda saame ka omalt poolt anda detailsemat infot.
 
 
Marelle Erlenheim
sotsiaalosakonna juhataja