Erivajadustega laste ja toimetulekuraskustes perede laste huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Saue vallas elavatel, üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate 7-19-aastaste erivajadustega laste ja noorte ning toimetulekuraskustes perede laste vanematel on 2023. aastal võimalik taotleda huvitegevuses osalemiseks toetust.

Toetust saab taotleda aastaringselt, hiliseim tähtaeg on 10. detsember 2023.

Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetusega.

Toetuse saamise eeldus on, et Eesti rahvastikuregistri järgi on lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Saue vallas seisuga 1. jaanuar 2023.

Toetust antakse vahendite soetamise, õppemaksude, osalemistasude, üritustel või võistlustel osalemise kulude ja transpordikulude kompenseerimiseks.

Toetust saab taotleda juba tehtud kulude katmiseks.

Erivajadusega lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetust saab taotleda lapsele ja noorele, kellele on sotsiaalkindlustusamet määranud puude. Toetuse suurus on kuni 400 eurot lapse või noore kohta aastas.

Toimetulekuraskustes perede laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eesmärk on kompenseerida huvihariduses ja huvitegevuses osalemisel tekkivaid kulusid noorte eest peredele, kus taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suurus on kuni 400 eurot lapse või noore kohta aastas.

Juhul kui laps on erivajadusega ja pere on toimetulekuraskustes, on toetuse suurus kuni 800 eurot lapse kohta aastas.

Kummagi toetuse saamiseks tuleb esitada eraldi taotlus.

Taotluse vormi leiate https://sauevald.ee/taotlused.

 

Toetuse taotlemiseks esitage

  • allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt info@sauevald.ee
  • kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid
  • huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis, kui lapse andmed huvitegevuses osalemise kohta puuduvad Saue valla Arnos või Eesti Hariduse Infosüsteemis

 

Lisainfo: haridusspetsialist Margit Ots, 511 2820, margit.ots@sauevald.ee.

 

Margit Ots
haridus- ja noorsootööspetsialist