Häirenupp ja Koduandur suurendavad turvalisust ja abi kättesaadavust

Saue vallas, nii nagu ka Eestis tervikuna, on kõige sagedasem vigastuste põhjus kukkumine.
 
Eakate kodus kukkumistega kaasneb risk jääda päevadeks abitusse olukorda, kuna eakad, kes kukuvad, elavad tihti üksi ja neil ei ole lähedasi või naabreid, kellega nad tihedalt suhtleks.
 
Saue Vallavolikogu muutis detsembris sotsiaaltoetuste korda, liites terviseabi toetusega ravimitoetuse koos vastava piirmääraga.
 
Terviseabi toetust makstakse töövõimetoetuse ja riikliku pensioni saajatele, puudega täisealistele ning puudega lapse eest tema vanematele või eestkostjatele juhul, kui sissetulek leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse toimetulekupiiri (600 eurot). 1. jaanuarist 2023 on toetuse piirmäär 440 eurot aastas.
 
Toetusega hüvitatakse kulu tõendavate dokumentide alusel retseptiravimite, abivahendite ja meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosalus, puuet omavale isikule rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosalus ja hambaravi kulud.
 
Määruse muutmisel lisas volikogu võimaluse taotleda hüvitist eakatele ja puuetega inimestele suunatud andurite ja muude ohutust tõstvate seadmete kulude kompenseerimiseks juhul, kui nende kasutamine tuleneb taotleja erivajadustest või tervislikust seisundist ja on suunatud tema ohutuse suurendamisele ja abi kättesaadavusele kriisiolukordades. 
 
Viimane muudatus võimaldab muuhulgas katta näiteks häirenupu, koduanduri, pliidivalvuri, positsioneerija või muu elektroonilise vahendi kulusid.
 
Häirenupp ja koduandur, mis need on?
Kas olete mõelnud, kuidas teie eakas lähedane saab kiiresti ja lihtsalt abi kutsuda, kui ta oma kodus õnnetult kukub või tabab teda mõni ootamatu terviserike? Aga mis siis saab, kui telefoni pole käeulatuses või ta ei suuda seda pärast juhtunut kasutadagi?
 
Peamiselt eakaid ja puuetega inimesi igapäevaselt aitav ja sadakond elugi päästnud Medi häirenuputeenus on kõikjal Eestis toiminud juba üle 12 aasta.
 
Häirenuputeenus aitab kauem iseseisvalt, turvaliselt ja väärikalt kodus elada, sest eakad ei soovi ega peagi esimeste kukkumiste peale kohe hooldekodusse või laste juurde kolima, teab Medi häirenuputeenuse üks asutaja Paavo Ala üle dekaadipikkusest kogemusest ja pidevast suhtlusest vanuritega.
 
Kodus püütakse elada nii kaua kui vähegi võimalik
Siin tulebki igapäevaselt appi häirenupp, soovitatavalt kukkumisanduriga. See väike, kellataoline ja veekindel häirenupp on maailma kõige lihtsam abivahend.
 
Õnnetuse korral - olgu see kukkumine, terviserike või muu hädaoht - vajutab hättasattunu häirenuppu või tuvastab selles olev kukkumisandur ootamatu kukkumise.
 
Ühe nupuvajutusega helistab tema kodus kesksele kohale paigutatud spetsiaalne käed-vaba-hoolekandetelefon Medi abikeskuse ööpäevaringselt töötavale operaatorile.
 
Hoolealusega suheldes selgitatakse välja, kas ja mis on juhtunud.
 
Isegi kui operaator vastust ei saa, helistatakse teadaolevatele kontaktisikutele ja palutakse kohapeal olukorda kontrollida.
 
Operaator saadab vajadusel kohale hoolealuse kontaktisiku: lähisugulase, naabri, sotsiaaltöötaja. Kriitilisemal juhul ka kiirabi või päästeameti.
 
Häirenupu eesmärk ja suurim kasu ongi kiire teavitamine abivajadusest ning abi võimalikult kiire saabumine.
 
Tihti ongi abi saamise kiirus kriitiline, et kahandada õnnetusest tekkida võivaid tagajärgi ja pikaajalisi tüsistusi. Häirenuputa on hädasolijad pahatihti mitmeid tunde või lausa ööpäevi kodus abita jäänud. Kurvemal juhul polegi enam kedagi edaspidi aidata.
 
12 aastaga on läbi Medi häirenuputeenuse kohapeale abi saadetud enam kui 5500 korral, sealhulgas üle paarisaja kiirabi ja isegi üks politsei väljakutse.
 
Teadaolevalt on häirenupp ligi sajal korral aidanud hoolealuse elu päästa, mille üle on õnnelikud hoolealused, lähedased ja teenuse pakkuja.
 
Medi häirenuputeenus tagab eakale tema enda kodus suurema turvatunde ja kõigile hoolivatele lähedastele meelerahu.
 
Häirenupu kohta saab lisainfot tööpäeviti Medi nõuandeliinil 661 8181, e-postil info@medi.ee ja veebist www.medi.ee.
 
Vajadusel aitab Medi suhelda ka valla sotsiaalosakonnaga, et koostöös Eestis üle 20 000 inimesele hädavajalik teenus kättesaadavaks teha. 
 
Koduandur aitab suurendada meelerahu teadmisega, et eaka lähedasega on tema kodus kõik korras
Meil kõigil peab olema võimalus kauem iseseisvalt ja turvaliselt koduses keskkonnas viibida, suurendamata seejuures lähedaste inimeste hoolduskoormust. 
 
Kõrge iga, erivajadus või toimetulemisraskus on seisundid, kus inimene võib sattuda olukorda, kus ta abi vajab, kuid ei suuda seda ise näiteks telefoni teel kutsuda.
 
Koduandur teavitab õnnetuse tagajärjel tekkinud liikumatusest või järsust toatemperatuuri muutusest lähedasi SMS-i või e-maili teel. Koduandur tagab ka täieliku privaatsuse: see ei filmi, pildista ega salvesta heli. Seeläbi saab inimene ennast kodus endiselt privaatselt ja rahulikult tunda, kuid õnnetuse korral saab kontaktisik teada, et abi on vaja.
 
Andur toimib kui liikumisanduriga õuelamp, millest möödudes valgus süttib. Valguse asemel süttib aga Koduanduri infosüsteemis liikumist tähistav ruut sinisena. Ruudustiku abil on kontaktisikul võimalik alati lähedase või kliendi liikumisandmeid vaadelda.
 
Mida rohkem on siniseid ruute, seda aktiivsem elu inimesel on. Mida vähem, seda väiksem on inimese aktiivsus. Kui aga ruudud päris ära kaovad, saadab andur kontaktisikule teavituse. 
Kodusele aktiivsusele lisaks registreerib Koduandur toatemperatuuri ja õhuniiskust ning teavitab kontaktisikut, kui temperatuur on järsult langenud. Nii on võimalik veenduda, et kodu oleks köetud ja toatemperatuur poleks liiga kõrge. 
 
Koduanduriteenuse teeb kättesaadavaks asjaolu, et selle kasutamiseks ei pea olema eaka kodus interneti- ega telefoniühendust. Küll aga peab teenuse kasutaja telefonis olema andmeside, et liikumiste rütmi vaadelda.
 
Automaatsed teavitused saadab süsteem SMS-iga ja seetõttu saab olulised teated kätte ka nuputelefoniga, millel pole andmesidet.
 
Teenuse kohta saab lisainfot kodulehelt www.koduandur.ee ja telefonil 5341 4885 (Tarmo)
 
Õnnetuse korral vajutab hättasattunu häirenuppu või tuvastab selles olev kukkumisandur ootamatu kukkumise.
 
Koduandur teavitab õnnetuse tagajärjel tekkinud liikumatusest või järsust toatemperatuuri muutusest SMS-i või e-maili teel. Fotod: Medi, Koduandur