« Tagasi

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on koostanud Harju maakonna arengustrateegia 2040+ eelnõu ja korraldab selle avalikku väljapaneku ajavahemikul 14.-27. november 2022.
 
Strateegia materjalid on kättesaadavad HOL veebilehel https://hol.ee/areng-373.
 
Avaliku väljapaneku ajal saab HOL-ile kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 30. novembrini 2022 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.
 
Harju maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2040 ja sellest edasi.
 
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ koostamisel on võetud aluseks kohtumised erinevate huvigruppide baasil moodustatud töörühmadega ja sellele järgnenud arutelud HOL-i arengukomisjonis.
 
Strateegias on arvestatud Harju maakonna kehtiva maakonnaplaneeringuga, maakonna kohalike omavalitsuste kehtivate arengukavadega ja riiklike valdkondlike strateegiatega.
 
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ on maakondlik kokkulepe eri tasandite institutsioonide vahel, mille sisuks on avalike teenuste parem korraldamine, regionaalse koostöövõimekuse suurendamine ja regionaalsest vajadustest lähtuva arenguvajaduste sisendi andmine riigile.
 
Strateegia ülesehitus lähtub avaliku sektori peamisest ülesandest, milleks on elanikele avalike teenuste korraldamine ja nende kättesaadavuse tagamine.