ATH laste vanemate tugirühma kohtumine 13. detsembril

Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne või trotslik, või Su lapsel on diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)? Sa tahad oma lapsele paremini toeks olla? Tule ATH tugirühma!
 
ATH tugirühma esimene kohtumine leidis aset 11. oktoobril, teemaks oli „Kohanemine uute olukordadega väljaspool kodu. Lasteaed ja kool". Teisel kohtumisel 8. novembril räägiti ATH-st tingitud käitumisest, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte.
 
ATH sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Kõige parem on, kui kodu, lasteaed või kool lapse toetamiseks koostööd teevad: stabiilsus ja ühtsed nõudmised on lapsele abiks.
 
Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua, kui selleks vajadust nähakse. 
 
Kõikidel tugirühma kohtumistel saab küsida just seda, mis hetkel kõige rohkem muret teeb.
 
ATH tugirühm koguneb üks kord kuus Saue linnas lasteaias Midrimaa aadressil Koondise tn 23. Kohtumised toimuvad esmaspäeviti algusega kell 18.00, lõpetame 19.30. Osalemine on tasuta. ATH tugirühma juhib sotsiaaltööspetsialist Merike Lepik. Küsimuste korral kirjuta merike.lepik@sauevald.ee või helista 5551 2460.
 
Tugirühm 2021.-2022. aastal
  • 13.12.21 – ATH laps lasteaias/koolis ja kodus. Kuidas last toetada? Koostöö õppeasutusega
  • 10.01.22 - ATH diagnoos ja abi perele
  • 14.02.22 - Meeleolu mõju suhtlemisele ATH lapsega
  • 14.03.22 - Teemad kujunevad kohapeal tulevatest küsimustest
  • 11.04.22 – Rahulikum elu ATH lapsega
  • 09.05.22 - Digimaailm ja trenn – kui palju on palju
  • 13.06.22 - Kas ja kuidas ATH last karistada?