Energiahinna hüvitise kalkulaator

Rahandusministeerium on välja töötanud energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust pered saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitise suuruse.
 
Kalkulaatori abil saavad pered sissetulekuid sisestades kindlaks teha, kas neil on õigus toetusele. 
 
Toetuse sihtrühmaks on pered, kelle netosissetulekud on allpool suhtelise vaesuse piiri, mida arvestatakse leibkonna ühe inimese kohta 673 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul kaaluga 0,3.
 
Suhtelise vaesuse piiri ja energiahinna hüvitise kalkulaatori leiab rahandusministeeriumi veebilehelt.
 
Toetust makstakse riigihalduse ministri 23.11.2021 määruse "Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine" alusel. Määrus jõustus 27. novembril.
 
Hetkel on arenduses veel taotluste esitamise keskkond. Hüvitist saab hakata taotlema kohalike omavalitsuste kaudu. Paari nädala jooksul peaks selguma taotlemise algusaeg ja täpsem korraldus.
 
Peredele hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni märtsini 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). 
 
Vabariigi Valitsus andis oktoobris heakskiidu riigihalduse ministri ettepanekule toetada energia hinnatõusu mõjude leevendamiseks vähemkindlustatud peresid. Hüvitis kaetakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside ehk CO2 lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise tulu kliimapoliitika eesmärkidele suunatavast osast ning prognoosi kohaselt saab rahaline maht olema suurusjärgus kuni 37 miljonit eurot.
 
Olenevalt energiatariifidest, taotluste arvust ning eraldatud hüvitiste mahust, otsustatakse 2022. aasta veebruaris selleks ajaks selgunud andmete alusel, kas hüvitamist on võimalik jätkata ka aprillis-mais.