Kooli jalgsi või rattaga – rekonstrueeritud lähitänavad muudavad selle mugavamaks

Saue Vallavalitsus on võtnud eesmärgi tagada kõikidele Saue linna noortele võimalikult ohutu kooliteekond.
 
Saue linna pindala on ca 4,3 km2 ning linna kõige kaugemast otsast kooli on ca 2 km, mis on tegelikult piisav kaugus, et võiks käia koolis jalgsi või jalgrattaga. 2021. aastal rekonstrueeriti Saue linnas Nurmesalu, Kesa ja Kauguse tänavad, et tagada lastele turvalisem liikluskeskkond. 
 
Kesa ja Kauguse tänaval oli varem umbes ühe meetri laiune kõnnitee, mis oli selgelt ebapiisav, et sinna jalakäijad ja ratturid ära mahuks. Nüüd, pärast rekonstrueerimist,  on jalgratta- ja jalgtee 2,5 m laiune. Saue gümnaasiumi eest likvideeriti parkimine koolitundide ajal ning autode parkimine koliti staadioni parklasse. 
 
Kooliesise parkla asemele ehitati 5,5 m laiune kergliiklejate koridor, mille servas on jalgrattahoidjad. Rattahoidjaid paigaldati 105 ja need on mõeldud 210 rattale. Tulevikus, kui hakatakse kooli hoovi ja majaesist ala rekonstrueerima, vahetatakse välja ka kõik vanad rattahoidjad. Rattakohti on vaja pea 800 rattale. Saue Vallavalitsuse eesmärk on, et lapsi ei peaks Saue linna piires tooma kooli autoga, vaid lapsed võiksid jala või jalgrattaga kooli ning koju liikuda.
 
Lisaks rajati Vana-Keila maantee äärde ka peatumistaskud, et ei peaks autoga kooli ette sõitma, vaid laps saaks peatumistaskus autost väljuda ning umbes 300 meetrit kooli jalutada. Üks peatumistasku rajati ka Tule põigu tänavale staadioni parkla kõrvale, et ei peaks samuti kooli ette sõitma, vaid lapsevanem saaks ilma ummikuta tööle edasi sõita.
 
Soov on üle kogu linna tekitada ohutumad kergliikluskoridorid. Üks peaeesmärke on raudteejaama ja kooli vaheline koridor. See tähendab lähiaastatel Ladva tänava rekonstrueerimist ja kõnnitee laiendamist. Tulevikus on plaanis ka Tõkke tänava ja Vana-Keila maantee (Tõkke ja Tammetõru vahelise lõigu) kõnnitee laiendamine.
 
Kergliiklejate aastaringne liikumine neis koridorides tähendab ka seda, et talihoolde tegijatel tuleb senisest rohkem vaeva näha, et ka ratturitel oleks iga ilmaga võimalik liigelda. Jalgsi või rattaga liikumine on ka tervislikum ja suurendab laste iseseisvust. Arvestades tänapäevast nutiajastut, võiks olla ühiskonna üldisem eesmärk laste iseseisvalt liikuma saamine.
 
Teine asi, mida tuleks oma lastele õpetada, on liikluses käitumine ja liikluseeskirjad. Selleks on olemas jalgrattakoolitused ning saab lapsi ka ise õpetada. Autojuhid peaksid arvestama, et noortel on pea laiali otsas ja mõnikord näiteks unustatakse ära, et ülekäigurajal ei ole ratturil eesõigus, vaid ta peab ka ise veenduma, et teda üle tee lastakse. 
 
Olgem liikluses tähelepanelikud.
 
Indrek Pikk
teedespetsialist
 
Kooliesise parkla asemele ehitati 5,5 m laiune kergliiklejate koridor, mille servas on jalgrattahoidjad 210 rattale.
 
Staadioni parkla kõrvale rajati peatumistasku. Fotod: Indrek Pikk