Lumi on osa väiksematest teedest vallas kinni tuisanud

Saue valla teedespetsialistid teatavad, et väiksematel valla- ja taluteedel, mis on põldude vahel ja tuule suunaga risti, on tuisuvaalud kas osaliselt või täielikult tee sulgenud.
 
Täistuiskamist soosivad teeäärsed kõrged jäätunud lumevallid.
 
Kui traktor on tee lahti lükanud, võib tuisk selle mõne tunni jooksul uuesti sulgeda, mistõttu on soovitatav planeerida tänaseks kodukontor, et mitte jääda autoga lumevaalu kinni, või kui on kodust lahkutud, siis võimalusel sinna tagasi pöörduda.
 
Paraku ei jõua teehooldajad tänase ilmaga kõiki taluteid tavaolude tempoga lahti lükata, mistõttu rakendub vähemalt osaliselt (taludeedel) Saue Vallavolikogu määrus „Saue valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded".
 
Tuul nõrgeneb alles hilisõhtul ja taluteede lahti lükkamine võtab tavapärasest kauem aega.
 
Teehooldajad paluvad inimestelt mõistvat suhtumist ja kannatlikkust - masinad on täie võimsusega tööl, lükkavad teid lahti kuis suudavad.
 
 
 
Ära pargi autot saha tööd segama
 
Ärge palun parkige autosid tänavate ja teede äärde, kus need lumesaha tööd takistavad. 
 
Sama lugu on, kui kaugema paiga elanik otsustab auto lumevangi jäämise hirmus suurema tee äärde jätta. Sedaviisi pargitud masin on tüliks ees lumesahale, ohtlik autole endale ja teistele liiklejatele.
 
Päästeameti soovitused
Enne tormi
  • Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.
  • Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
  • Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki.
  • Tangi auto kütusepaak täis.
 
Tormi ajal
  • Püsi siseruumides.
  • Väldi autosõitu. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ja arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.
  • Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.
  • Võimalusel väldi ahju kütmist: korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata ja suitsu tuppa puhuda.
  • Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.