Mürgitamise asemel võiks sipelgapesad teisaldada metsa

Inimesed üldiselt ei armasta sipelgapesi oma elamiste lähedal. Pesa kolimiseks on parim aeg märtsi lõpp ja aprilli esimene nädal ehk siis, kui sipelgad kogunevad paksu kihina pesa peale end varakevadise päikese kätte soojendama.

Sipelgapesa ei asu ainult maa peal, vaid ka väga suures ulatuses maa all. Pesakuhilat teisaldades ongi väga oluline, et võetaks kaasa kõik sipelgate varuisendid ja emad, neid võib olla pesas sadu. Varuisendid on välitöölistest suuremad ja elutsevad kuhilaalustes käikudes. Emasipelgad on neist veelgi kogukamad, tumedad ja läikiva tagakehaga. Kui need ümberpaigaldamisel maha jäävad, alustavad nad kohe uue kuhila ehitamist.

Kui transport läheb kiiresti, võib sipelgapesa lükata suurde prügikotti. Aeglasemaks transpordiks on sobilik mõni kindlalt suletav kast või tünn. Kaasa tuleb võtta mitte ainult pesa maapealne osa koos sipelgatega, vaid ka muld ja liiv selle alt ning kõrvalt – sealgi asuvad sipelgakäigud ja sipelgad. Pesa tuleks kolida vähemalt 500 meetri kaugusele, muidu tulevad nad tagasi.

Pesa ümber asustades tuleb jälgida, et uude kohta paigutades saaks kuhila püsti pandud täpselt samas järjekorras nagu see võeti vanas kohas üles. Kuklaste uus kodu peaks olema okaspuumetsas, mida lähiaastatel ei ähvarda mahavõtmine. Hea oleks nad elama viia näiteks looduskaitselisele alale. Jälgima peaks ka, et ümbruskonnas poleks konkureerivaid sipelgaliike, sest siis tekib liikide vahel sõda, milles jäävad kaotajaks viimased tulijad.

Sipelgad ei ole tegelikult halvad

Sipelgaid peetakse selgrootute seas teiste putukatega võrreldes ühtedeks arenenumateks ja intelligentsemateks.  Sipelgas on looduses vajalik, et ei toimuks kahjurputukate hulgi paljunemist. Sipelgapesad ja käigurajad on olulised kümbluskohad mitmetele lindudele ja imetajatele ning aitavad hävitada sule- ja nahaparasiite. Sipelgad rikastavad maapinda orgaanika ja mineraalidega.  Nad aitavad tolmendada metsa- ja rabamarju, ilma nendeta langeks viljumine ja saagikus.

Ka inimesele on sipelgas koduaias kasulik. Metsakuklased on kõige loodussäästvam viis hävitada aia- ja põllukahjureid. Sipelgad hävitavad oma toitumisterritooriumil puuke, õhutavad ja kobestavad mulda, osalevad mullatekkeprotsessis, levitavad taimede seemneid ning tolmendavad taimi. Sipelghape on suurepärane sääsetõrjevahend ning seda kasutatakse ka mitmetes närvipõletike ja reumaatiliste ravimite osana.

Hea teada

  • Metsakuklased on kaitsealune liik ning pesakuhilat põletada või neid mürgitada ei tohi!
  • Enne teisaldamist tuleb võtta ühendust Keskkonnaametiga ning küsida luba pesa ümberasustamiseks.
  • Keskkonnaameti lühinumber on 1247 või kirjutada info@keskkonnaamet.ee.
  • Keskkonnaamet väljastab täpse juhise, millal, kuhu ja kuidas pesakuhilat ümber asustada.

 

Birgit Panksepp, keskkonnaspetsialist