Aprillis toimub Saue vallas eakatele digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus

Tänapäeval kolib asjaajamine üha enam arvuti- ja netimaailma ning järjest rohkem kasutatakse arvuteid igapäevastes toimetustes.
 
13. ja 18. aprill toimub Saue linnas ja Laagris digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus. Koolitus on suunatud eelkõige eakatele, kes on arvuti ja interneti mittekasutajad ning väheste arvutialaste oskuste või teadmistega inimestele.
 
Koolitusel õpime tundma arvutit ja kasutama e-teenuseid. Sealhulgas õpime e-poest toidu ja e-apteegist ravimite tellimist ning vallavalitsusele taotluste esitamist.
 
Koolituse läbinu kasutab arvutit iseseisvalt algtasemel; teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee); oskab internetist infot otsida (mh vallavalitsuse ja riigiasutuste veebilehtedelt); tunneb ja oskab kasutada enamlevinud kaugtöövahendeid (koostöö ja konverentskõne rakendused).
 
Koolitaja toob kaasa arvutid, nii et iga koolitusel osaleja saab kõike järele proovida. Iga osaleja saab ka korraliku paberil välja trükitud materjali, kus on kõik õpitu samm-sammult kirjas.
 
Õppe kogumaht on kaheksa akadeemilist tundi, mis jaotub kahele koolituspäevale.
 
Koolitused toimuvad Sauel ja Laagris 13. ja 18. aprillil. Üks koolituspäev kestab 3-4 tundi, sinna sisse jääb ka kohvipaus.
 
Koolitus on kõigile tasuta ja osalemiseks ei pea olema kodus arvutit.
 
Palume huvilistel endast teada anda hiljemalt 4. aprilliks telefonil 5907 4027 või saates e-kirja joanna.stalde@sauekultuur.ee.
 
Kärt Joanna Stalde
kultuuri- ja huvikeskuse reklaami- ja kultuurijuht