Aiajäätmete koht pole metsa all

Päike käib juba kõrgemalt ja kaugel pole enam aeg, mil usinad aiapidajad aedu korda tegema hakkavad.
Kahjuks on jätkuvalt palju neid elanikke, kes teadmatusest või pahatahtlikult aia- ja haljastusjäätmed metsa alla viivad. Leida võib nii lehehunnikuid, mädanevaid õunamugulaid kui ka sibullilli, mis metsa all kindlasti olema ei peaks.
 
Miks ei või aia- ja haljastusjäätmeid loodusesse viia?
Aia- ja haljastusjäätmed on nagu teisedki jäätmed. Metsa alla viidud aia- ja haljastusjäätmetega võivad loodusesse levida erinevad võõrliigid, nagu näiteks hispaania teeteod, kibuvits, pargitatar, kuldvits, kes mõjutavad looduslikku tasakaalu ja võtavad meie liikide elupaigad üle.
Ka visuaalselt pole ilus vaadata loodusesse kuhjatud prahihunnikuid, mis ajapikku haisema ja mädanema hakkavad. 
 
Mida aia- ja haljastusjäätmetega teha?
Kodumajapidamises tekkinud biolagunevad aia- ja haljastusjäätmeid on kõige keskkonnasõbralikum ja odavam kompostida nende tekkekohas toidujäätmetest eraldi lahtises aunas.
Aiajäätmete tekkekohas kompostimisega jõuavad toitained kõige lihtsamini jälle mulda tagasi ja ressursid jäätmete transportimiseks jäävad kulutamata.
Puuoksi saab purustada ja kasutada aias multši, täite- või kattematerjalina.
Biolagunevaid köögijäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud kinnises komposteris, kuhu ei pääse ligi loomad ega linnud.
Kindlasti tuleb jälgida, et kompostimisnõud ja aunad paikneksid naaberkinnistust vähemalt kolme meetri kaugusel. Rohkem infot leiad kompostimise kohta veebilehelt www.kompostiljon.ee.
Kui aias kompostimiseks ruumi napib, saab kompostiks sobiva kraami üle anda jäätmekäitlejale. Korraldatud jäätmeveoga on loodud võimalus kaks korda aastas ära anda aia-ja haljasjäätmeid. See on iseenesest küll tasuline teenus, aga siiski mugav kasutada.
Saue valla elanikud saavad 0,6 m3 aia- ja haljastusjäätmeid päevas viia tasuta Pääsküla jäätmejaama. Keila jäätmejaamas piirangut pole.
 
Kus tegijaid, seal nägijaid
Saue Vallavalitsus on panustamas rohkem aega ennetustööle ja järelevalvesse. Kaardistame ja kontrollime kohti, kuhu on aia- ja haljasjäätmeid veetud. Tuletame meelde, et aia- ja haljastusjäätmete ladustamine selleks mitte ettenähtud kohta on keelatud ja jäätmeseaduse alusel karistatav rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Usume, et järjepidev teavitustöö aitab inimestel paremini mõista probleemi tõsidust ja aiast kokku korjatud haljastusjäätmed enam metsa alla ei rända.
Kutsume üles ka kõiki inimesi märkama prügistamist enda ümber ja julgelt tegema naabrile märkust, kui näed teda lehekäruga metsa alla minemas. 
 
Lisainfo
Keila jäätmejaam
Pääsküla jäätmejaam
  • Raba tn 40, Tallinn
  • tel 616 4000
  • jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam
  • Pääsküla jäätmejaamas asub Tallinna väikeloomade krematoorium, kuhu saab tasuta üle anda suletud pakendisse kokku kogutud hispaania teetigusid.
Puuoksi saab purustada ja kasutada aias multši, täite- või kattematerjalina.
 
Siin näib aiapidaja haljastusjäätmeid regulaarselt metsa alla vedavat: niidetud muru, riisutud lehed ja värskem kraam. Fotod: Marju Norvik
 
Marju Norvik
heakorraspetsialist