Esimene raamat laenutati Sauel välja sada aastat tagasi

1922. aastal hakkas ÜENÜ (Ülemaailmse Eesti Noorsoo Ühingu) Saue osakond ühe esimese ettevõtmisena korraldama raamatukogu Valges majas asuva Saue 6-klassilise algkooli juurde. Tänane Saue raamatukogu tähistab koos Saue kodu-uurimise seltsinguga seda sündmust näitusega.

Seda kooli juurde loodud raamatukogu fakti tõendavad siiamaani säilinud registreerimis- ja inventariraamatud. „Käsitsi kirjutatud registreerimisraamatud on siiamaani alles. Need on säilinud sada aastat, täiesti uskumatu! Neid peab valgete kinnastega katsuma," naerab Marika Salu Saue raamatukogust õrna käega vanu kladesid näidates.

Sealt saab teada, et 17. jaanuaril telliti esimesed 29 raamatut ja 6 ajakirja annetustest ja liikmemaksudest laekunud raha eest, mida oli 3000 marka. „Aasta lõpus korraldatud raamatu päev andis juurde üle 200 raamatu ja veel 2500 marka," kirjutab Helle Koppel raamatus „Valge maja lood".

Raamatuid annetasid ka kohalikud elanikud. „Näiteks Dr. med. H. Sachsi „Inimese keha ehitus ja tegevus" oli Saue raamatukogu esimene raamat ja selle annetas Vanamõisast pärit kirjandusteadlane August Palm," näitab Marika Salu registreerimisraamatu esimest sissekannet.

Esimene raamat laenutati välja 25. veebruaril 1922. aastal.

1923. aasta detsembris annetas ÜENÜ Saue osakond 400 raamatuga kogu tasuta Saue valla avaliku raamatukogu heaks ja see arvati avalike raamatukogude võrku.

Kuigi Saue raamatukogu ametlikuks algusajaks saab pidada just 1923. aastat, otsustasid tänased kirjanduskogu hoidjad markeerida näitusega ära aasta varasema kuupäeva. „See on ikkagi väga põnev ajalooline leid, seda enam, et alles on ka need esimesed raamatud," on Marika Salu ise väga elevil. Appi tuli ka Saue kodu-uurimise seltsing.

Salu kutsub kõiki kodu- ja ajaloohuvilisi Saue raamatukokku näitust vaatama. Väljas (küll klaasi taga) on nii auväärse vanusega raamatud kui põnevat taustainformatsiooni.

Näitus on avatud vähemalt aprillikuu lõpuni.