Ilutulestiku paugud ehmatavad sõjapõgenikke

Arvestamaks Ukrainast saabunud sõjapõgenike kannatustega, paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koos teiste riigiasutustega inimestele südamele vältida praegusel ajal kõigi pürotehniliste toodete kasutamist.
 
Tänases olukorras võivad ilutulestiku paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele sõjapõgenikele, kes Eestisse on tulnud. Seetõttu paneb TTJA inimestele südamele vältida ilutulestiku laskmist eelkõige piirkondades, kus majutuvad sõjapõgenikud.
 
Ajal, kui Eestis on üha rohkem sõjakoldest saabunud inimesi, on rahulik igapäevaelu olulisem kui kunagi varem.
 
Lisaks sotsiaalmeedias levivale infole on TTJA-le laekunud pöördumine sõjapõgenike majutajalt, milles on kirjas, et ilutulestik mõjub hirmutavalt sõjakoldest põgenenud Ukraina lastele, põhjustab õhtuti ärevust ja paanikat.
 
Riigiasutused tuletavad meelde sedagi, et avalikus kohas on seadusest tulenevalt keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Mujal kui avalikus kohas kehtib see reegel ajavahemikus kell 22.00 kuni 06.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00 kuni 07.00.