Minu maale ilmus väike valge kileruut – mis see on?

Maa-amet alustas maastiku markeerimist aeropildistamiseks, ameti töötajad märgistavad maastikupunktid pildistatavatel aladel valgete kileruutudega.
 
Tänavu kevadel katab Maa-amet aerofotodega riigi põhjapoolse osa koos väikesaartega Hiiumaast Narvani ning lõunasuunal Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste jooneni.
 
Idapoolne ala pildistatakse enne puude lehtimist ja läänepoolne ala juba lehes puudega. Samuti pildistatakse tiheasustusega linnu ja asulaid. 
 
Markeeringud jäävad mõõdistuslendudel pildile ning neid kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.
 
Markeeringud on 60 × 60 cm suurused valged kileruudud, mis on varustatud sildiga „Aeropildistuse maamärk". Markeeringuid on ligi 400. Amet püüab markeeringud paigaldada maastikule kohtadesse, kus need ei tohiks maaomanike tegevust häirida, ja palub neid mitte puutuda ega rikkuda.. Markeeringud korjatakse maastikult ära pärast aeropildistamise hooaja lõppemist.
 
Aeromõõdistuslendudega kogutakse riigile olulisi andmeid, mis võimaldavad ajakohastada Eesti topograafilisi kaarte ning ruumiandmete registrites ja kaarditeenustes sisalduvat teavet. Tänavusel aeropildistamise hooajal toodetud ortofotod jõuavad Maa-ameti geoportaali alates sügisest.
 
Kõigil huvilistel on aga tänavusel hooajal tehtud esmaseid ortofotosid võimalik näha juba mõne aja pärast ülelende kiirortofoto teenuses. Uued fotod lisanduvad sinna jooksvalt kogu hooaja vältel.