Aia- ja haljastusjäätmete veoring on 23. mail, pane end kirja

Saue valla elanikel on korraldatud jäätmeveoga võimalik kahel korral aastas tellida biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete äravedu. Et vedu tellida, tuleb end vedaja juures kirja panna.
 
Sel kevadel on AS-i Ragn Sells haljastusjäätmete veoring meie vallas 23. mail. Ettevõte võtab tellimusi vastu kuni 19. maini aadressidel info@ragnsells.ee või tellimus@ragnsells.ee.
 
Tellimusse märkige tellija nimi (RagnSellsi kliendi või lepingu number), jäätmete asukoha aadress ja kogus.
 
Aia- ja haljastujäätmed tuleb koguda kuni 150-liitristesse mustast kilest kottidesse, mille suu tuleb jäätmete üleandmiseks kinni sõlmida.
 
Aia-ja haljasjäätmete äravedu on tasuline. Ühe kuupmeetri vedu maksab 7,09 eurot.
 
Saue valla elanikud saavad aia- ja haljastusjäätmeid tasuta ära anda Pääsküla ja Keila jäätmejaama. Pääsküla jäätmejaamas on 0,6m3 äraandmine tasuta kord päevas tooja kohta. Keila jäätmejaamas kogusepiiranguid ei ole.
 
Aia- ja haljastusjäätmed
  • Aia- ja haljastujäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed, nagu rohi, lehed, peened oksad jms.
 
LISAINFO
AS Ragn-Sells
Pääsküla jäätmejaam
Keila jäätmejaam
Heakorraspetsialist Marju Norvik
 
Marju Norvik
heakorraspetsialist