Riisipere koolipoiss mõtles välja nutimängu, mida kasutada kirjandustunnis

7. ja 8. aprillil võis näha Riisipere alevikus liikumas õpilasi, kel käes nutitelefon. Tegemist ei olnud massilise popitegemise ega nutisõltlastest koolilastega, vaid  75 õpilast, kes käivad 5.-9. klassis, olid testimas Actionbound nutirakenduses vormistatud maastikumängu.

Nissi kooli 8. klassi õpilane Ats Joosep Kivistik tegi raamatukogude aasta puhul kooli loovtööks maastikumängu, mis tõi lapsed klassiruumist raamatukokku sel moel, et kõige olulisemaks kujunes liikumise protsess ise.

Nissi kool on liikuma kutsuv kool, see tähendab, et püütakse tuua koolipäeva rohkem liikumist. Ajuteadlased on kinnitanud, et liikuva inimese aju on õpivõimelisem. On huvitav ja kasulik teada, et juba ainuüksi neli minutit liikumist ühes tunnis parandab õpivõimet!

Maastikumäng kirjanduse kordamisküsimustega

Mäng on mõeldud kooliaasta viimaste kirjandustundide läbiviimiseks ja kohustusliku kirjanduse teemade kordamiseks. Igal klassil olid omad küsimused. Igas mängus kümme küsimust, seega kokku viiskümmend küsimust. Mäng sai loodud praktilisest vajadusest ja soovist kevadine kooli lõpp teha mängulisemaks ja lapsesõbralikumaks.

Maastikumäng algas kooli fuajeest, kus õpilased QR-koodi abil laadisid mängu nutitelefoni. Vastavalt oma soovile liikusid õpilased kas üksi või grupiga valikvastustega küsimustele vastates punktist punkti. Koolist liiguti raamatukokku keskmiselt 20 minutiga. Viimane maastikumängu punkt oli Riisipere raamatukogus. Raamatukogus koguti õpilastelt tagasisidet mängu kohta ja tehti kiire raamatute heaperemeheliku kasutamise ning järjehoidja kasutamise vajalikkuse koolitus.

Eelistavad mängu kordamisküsimustele

Kõik mängu lõpetanud said endale raamatukogust järjehoidja, mis tuli koolis ette näidata emakeele õpetajale, et arvestus raja läbimise kohta kätte saada. 75 õpilasest vastas vaid mõni üksik, et järgmisel aastal eelistab ta kordamisküsimustele vastata klassiruumis istudes.

Enamus olid valmis edaspidigi kordamist maastikumänguga ühendama ja seda hoolimata suhteliselt nadist ilmast, mis maastikumängu päeval parasjagu valitses. Seekord tuli loovtöö tähtaja tõttu mäng läbi viia varem, kui seda muidu teha võiks. Ideaalis võiks õpetaja maastikumängu puhul ilma valida ja sobivaim aeg mänguks võiks olla maikuu lõpp, kui ilmad üha suvisemaks lähevad ja õpilased klassiruumis aina rahutumaks muutuvad.

Päeva lõpuks oli selge, et mäng võeti väga soojalt vastu. Ilmselt mängis siin olulist rolli seegi, et mängu looja ja idee autor oli õpilane ise, noor inimene, kes kõige paremini tunneb õpilaste vajadusi ja soove. Selle loovtööga sai alguse uus traditsioon Nissi põhikooli ja Riispere raamatukogu ühistes tegemistes. Usun, et ka järgmisel aastal võib aleviku vahel kohata kevadel aktiivselt liikuvaid noori, keda kohustusliku kirjanduse kordamisküsimused raamatukokku suunavad. Aitäh, Ats Joosep!

Eneken Maripuu, Riisipere raamatukoguhoidja