ATH laste vanemate tugirühma hooaja viimane kohtumine 13. juunil

Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne või trotslik või on Su lapsel diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)? Sa tahad oma lapsele paremini toeks olla? Tule ATH tugirühma selle hooaja viimasele kohtumisele 13. juunil kell 18 Saue vallamajja Kütise 8. Kohtumise teema on „Kas ja kuidas ATH last karistada?".
 
ATH tugirühma esimene kokkusaamine leidis aset 11. oktoobril 2021, sellel võeti luubi ala kohanemine uute olukordadega väljaspool kodu.
 
Seejärel on käsitletud ATH-st tingitud käitumist, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte, kuidas last toetada, teha koostööd õppeasutusega, mida tähendab ATH diagnoos perele, kust saada abi, milline on meeleolu mõju suhtlemisele ATH lapsega, kuidas temaga koos rahulikumalt elada ning kui palju trenni ja digimaailmas surfamist on vajalik, kui palju aga liiga palju.
 
ATH sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Kõige parem on, kui kodu, lasteaed või kool lapse toetamiseks koostööd teevad: stabiilsus ja ühtsed nõudmised on lapsele abiks.
 
Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua, kui selleks vajadust nähakse.
 
Kõikidel tugirühma kohtumistel saab küsida just seda, mis hetkel kõige rohkem muret teeb.
 
ATH tugirühm koguneb üks kord kuus. Kohtumised toimuvad esmaspäeviti algusega kell 18.00, lõpetame 19.30. Osalemine on tasuta. ATH tugirühma juhib sotsiaaltööspetsialist Merike Lepik. Küsimuste korral kirjuta merike.lepik@sauevald.ee või helista 5551 2460.