Koolide õpilasesindused tugevdasid omavahelisi suhteid

Saue valla koolide õpilasesinduste liikmed kogunesid 6. mail Saue Noortekeskusesse. Kohtumise eesmärk oli tugevdada esinduste omavahelisi suhteid, tutvustada noortevolikogu loomise ideed ja õpetada noori koostama head projektitaotlust.
 
Kohtumisel osalesid õpilasesindused Saue, Laagri, Ääsmäe, Nissi ja Turba koolist.
 
Noored täitsid noortekeskuse noortealgatusfondi taotluse ja esitlesid koostatud projekti.
 
Projektidena said paberile Ääsmäe külakiige parandamine, Laagri korvpalliväljakute korrastamine ja uute rajamine, orienteerumissarja loomine Saue valda, perepäev Saue linnas ning skatepark Turbasse.
 
Projektiõpe sisaldas eesmärkide seadmist, tegevuskava loomist ja katsetamist ning liftikõne koostamist ja ettekandmist.
 
Päeva alguses tegi Saue Vallavolikogu noorim liige Indrek Paljak ettekande sellest, mida Saue valla kultuuri- ja noorsootöökomisjon teinud on ning kuidas Saue valda saaks noortevolikogu luua.
 
Ta andis ülevaate, mis on noortevolikogu, kuidas ta ise nooremana sellest puudust tundis ning mis on järgmised sammud sel teel, et ka Saue valda lõpuks noortevolikogu tekiks.
 
Noored said ühtlasi teada anda, kes neist on huvitatud noortevolikogusse kuulumisest ning saatsid Indrekuga sõnumi suurele volikogule muredega, mis nende kodukohas lahendamist vajaksid.
 
Noored soovivad Laagri alevikku enam korvpalliplatse ja prügikaste ning olemasolevate platside korrastamist.
 
Saue linnas on noorte arvates puudus huvikoolist ehk huviringide keskusest ning välijõusaalist Sarapiku terviseradadel.
 
Ääsmäe noored igatsevad rohkem kergliiklusteid ja paremat transpordikorraldust. Tihedamat bussitransporti, et hilisõhtustest huviringidest koju pääseks, soovivad ka Riisipere noored. Turba kooli õpilasesindus tõi välja aga Turba-Lehetu kergliiklustee puudumise.
 
Päeva lõpus maalisid kõik õpilasesindused ühise maali etteantud teemal: „Muinasjutumets", „Pilvede embuses", „Las jääda kõik, mis hea", „Elu lootuste tänaval" ja „Reis ümber maailma".
 
Mida noored päevast arvasid?
  • Kõige enam jäi neile päevast meelde projekti koostamine, erinevad töötoad, maalimine ja lõunasöök gümnaasiumis.
  • Uudsena said nad teada, mis asi on liftikõne, kuidas head kõnet ja projekti kirjutada, aga ka erinevaid väikseid kasulikke asju.
  • Noored tundsid kohtumisel puudust värskest õhust, vabast ajast, unest, mängukonsoolist, kodust ja snäkkidest – eks seegi ütleb midagi.
  • Järgmisel õpilasesinduste kohtumisel soovivad nad minna telkima, teha õpituba õues, teistega rohkem suhelda, rääkida rohkem noortevolikogust ja sellest, kuidas kirjutatud projektidega kulgeb, ning veel kord maalida.
  • 50 protsenti noortest usub, et nad viivad kohtumisel kirjutatud projekti ellu.
  • 33 protsenti osalejatest arvas, et ta leidis kohtumiselt endale uue sõbra, ja sama palju soovib kaasa lüüa noortevolikogus, kui see vallas tööd alustab.
 
Kristi Paas
noortekeskuse juhataja