Muudatused toimetulekutoetuse arvestuses

Toimetuleku piirmäär tõusis 150 eurolt 200 euroni. Lisaks hakatakse toimetulekutoetuse määramisel arvestama kuluna eluasemelaenu.

Toimetulekutoetust on õigust saada inimesel või perel, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Alates 1. juunist on toimetulekupiir:

  • pere esimesele või ainsale liikmele 200 eurot;
  • igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 160 eurot;
  • igale alaealisele lapsele 240 eurot.

Toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluasemekulud (sotsiaalselt põhjendatud normi ja eluasemekulude piirmäära arvesse võttes) – sissetulekud.

Eluasemekulusid võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse selle eluaseme korral,
kus toimetulekutoetuse taotleja alaliselt elab ja mis asub selle kohaliku omavalitsuse üksuse
haldusterritooriumil, kust toetust taotletakse.

1. juulist saab toimetulekutoetuse määramisel võtta arvesse ka eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset.

Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakseid võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse kuni kuus kuud kalendriaasta jooksul ja võetakse toetuse arvestamisel arvesse juhul, kui:

  • eluaseme soetamiseks on laenu võtnud toimetulekutoetuse taotleja ise või tema perekonnaliige, kui toetust taotleb perekond;
  • eluaseme soetamiseks võetud laenu puhul on ära kasutatud maksepuhkuse võimalus või esitab toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige dokumendi, mis tõendab, et maksepuhkuse andmist ei ole peetud võimalikuks;
  • isik ei ole sõlminud makseraskuste ennetamiseks vabatahtlikku kindlustust või see ei kata täies ulatuses eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset.

Osad Saue valla toetused on sissetulekust sõltuvad ja nende väljamaksmised on seotud toimetuleku piirmäära summaga. Seega suureneb ka nende toetuse saamise aluseks olev sissetulekupiir ühe leibkonna liikme kohta kuus.

Täiendavaid selgitusi saab küsida piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt.

 

Marelle Erlenheim, sotsiaalosakonna juhataja

Marelle Erlenheim, sotsiaalosakonna juhataja