Turba lasteaed saab tõenäoliselt uued ruumid koolihoone juurdeehituses

Kui veel hiljaaegu oli Saue Vallavalitsusel kavas rekonstrueerida Turba lasteaia vanad ruumid, muutsid hüppeliselt kasvavad ehitushinnad plaane ja lükkasid Turba lasteaia õpikeskkonna kaasajastamise teise asukohta ning pisut kaugemasse tulevikku.
 
Vallavalitsus langetas kaalutlemise tulemusel otsuse jätta vana hoone suure tõenäolisusega rekonstrueerimata ja ehitada uus kooli laiendusena. Analoogiat otsides on Riisipere keskushoone, kus tegutsevad halduskeskus, kultuurimaja, raamatukogu, lasteaed ja jõusaal, tõestanud, kui palju ühe katuse all paiknemise sünergia iga asutuse tööle juurde annab.
 
Ka lasteaed-põhikoolina tegutseva asutuse juht Veikko Kõrv on seisukohal, et samas hoones tegutsemisel on mitmeid positiivseid mõjusid.
 
Tänaseks on valminud Turba kooli laienduse eskiisprojekt. Arhitekt on Rene
Sauemägi büroost DAS Arhitektid.
 
Uus kahekorruseline majaosa on plaanis ehitada spordihoone külge. Laiendusse on kavandatud neli rühmaruumi lasteaiale, raamatukogu, noortetuba ja piirkonna haridusasutusi teenindav keskusköök.
 
Parkimine lahendatakse põhiprojekti faasis, aga ühe variandina on see kavas viia maja eest maja taha, kus on ülekasvanud kuusehekk.
 
Kuigi Turba lasteaia õpikeskkonna kaasajastamine on valla arengukavas kirjas projektide all, mida on plaanis hakata ellu viima 2027. aastast alates, ütleb vallavalitsuse majandusosakonna
juhataja Silver Libe, et kui vallal tekkib võimalus taotleda lasteaia rajamiseks välisrahastust, saab nihutada hoone projekteerimise ja ehitamise varasemasse aega.
 
 
Sirje Piirsoo