Vallamajast saab osta soodushinnaga kodukompostri või biojäätmete konteineri

NB! Artikkel ilmus 11. juulil 2022 Saue valla lehes. Kampaania on lõppenud ning kompostreid ja biojäätmete konteinereid enam ei jagata.

Kodukompostrit ja biojäätmete konteinerit on võimalik taotleda üksik-, kaksik- või ridaelamule, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga, on aastaringselt kasutuses ning vähemalt ühe isiku (taotleja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saue vald.

Biojäätmed moodustavad ligi kolmandiku segaolmejäätmetest just seetõttu, et neid ei ole olnud mugav tekkekohal liigiti koguda. Nii satuvadki biojäätmed segaolmesse ja muudavad teiste jäätmete taaskasutuse raskeks, vahel lausa võimatuks.

2023. aasta sügisest muutub biojäätmete kogumine kohustuslikuks. Riik tuli omavalitsustele appi, et võimaldada osta oma piirkonna elanikele kodude juurde paigaldatavad konteinerid ja kompostrid.

Riigihanke tulemusel soetas Saue vald kakssada 470-liitrist kodukompostrit ja sada 80-liitrist konteinerit kogumaksumusega 10 500 eurot.

Ühe kompostri hind on 52,50, millest 43,75 eurot tasutakse KIK projekti toetusest ning 8,75 eurot tasub kodukompostri ostja vallavalitsusele omaosalusena.

Konteineri hind on 27,84 eurot, millest 4,64 eurot on omaosalus.

Soovijatel palutakse endast märku anda keskkond@sauevald.ee või tulles vallavalitsusse kohale (Kütise tn 8, Saue linn) kus saab vormistada taotluse, mis vaadatakse läbi kolme tööpäeva jooksul. Kui taotlus vastab tingimustele, siis antakse taotlejale 7-päevane tähtaeg omaosaluse tasumiseks.

Taotlused rahuldatakse laekumise järjekorras. Vallavalitsus teavitab ostjat, millisel aadressil Saue vallas ja millal kaup üle antakse. Üleandmisest teavitatakse vähemalt 7 päeva ette ja üleandmine toimub pärast seda, kui tarnija on teatanud kauba saabumisest, konteineritel juuli lõpus ning kompostritel augustis.

Projekti „Biojäätmete kogumise arendamine Saue vallas" rahastab keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest ja projekt viiakse läbi heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega.

Marleen Leht, keskkonnaspetsialist