Saue Kooli asub juhtima Andres Pajula

Saue Vallavalitsus kinnitas Saue Gümnaasiumi direktoriks Andres Pajula. Saue Gümnaasium jätkab 1. septembrist 2022 tööd põhikoolina, Andres Pajula asub ametisse 1. augustil.
 
Avalik konkurss Saue Kooli direktori kohale toimus 1. – 16. juunil, avaldusi laekus üheksa.
 
7-liikmeline konkursikomisjon, kuhu kuulusid vallavanem Andres Laisk, haridusosakonna juhataja Birgit Tammjõe-Tulp, personalijuht Sju Nuuter, haridusvaldkonna abivallavanem Andres Kaarmann, õpetajate esindaja Jelena Laanjärv, lapsevanemate esindaja gümnaasiumi hoolekogus Kristo Kokk ja konsultant Mari Nõmm, kutsus motivatsioonikirja ja CV põhjal vestlusvooru üheksast kandidaadist kolm.
 
Seitsmest komisjoniliikmest kuue esmane valik Saue koolijuhi kohale oli Andres Pajula. Üks komisjoniliige ei osalenud hindamisel, kuna tal ei olnud võimalik kandidaatidega peetud vestlustest osa võtta.
 
Komisjoni otsus langes Andres Pajula kasuks, kuna tal on pikaajaline töökogemus hariduse alal kooli- ja valdkonnajuhina, ta on kõrgelt motiveeritud ja soovib panustada lapsi arendava asutuse töösse. Ta mõistab kogukonna kaasamise tähtsust ja ootusi koolile ning kogemustega juhina on ta kooliperet innustav võimaluste looja.
 
Andres Pajula (59) on sündinud Rakveres. Keskhariduse omandas ta Rakvere 3. Keskkoolis. Aastal 1987 lõpetas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis tööõpetuse ja üldtehniliste distsipliinide eriala. Magistrikraad pärineb Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonnast (2006), kus ta õppis juhtimise sotsiaalseid strateegiaid.
 
Andres Pajula on töötanud tööõpetuse ja füüsika õpetaja ning direktorina Nissi Põhikoolis, Saue abilinnapea ja linnapeana. Aastast 2003 kuni siiani juhtis ta Tallinna haridusametit.
 
Andres Pajula on abielus. Tal on kolm täiskasvanud last: tütar ja kaks poega.
 
Andres Pajula meenutab, et Nissi kooli juhi ametist lahkudes ütles ta, et kui kunagi tagasi tuleb, siis palju targema, kogenenuma ja võimekama koolijuhina. „Olen 25 aastat õppinud, kogemusi omandanud, ideid otsinud ja leidnud. Olen aastaid olnud innustaja ning motiveerinud juhte seadma ambitsioonikaid ja väljakutsuvaid eesmärke selleks, et me lapsed saaksid maailma parima hariduse ning õpiksid maailma parimates koolides. Täna on aeg ise käised üles käärida ja luua maailma parim XXI sajandi kool Sauele."
 
Saue Keskkool - 1998. aastast nimega Saue Gümnaasium - avas uksed 1985. aasta 1. septembril, Lõppenud õppeaastal õppis koolis ligi 1200 last.
 
1. septembrist 2022, kui Laagri alevikus avab uksed Saue Riigigümnaasium, jätkab kool põhikoolina ja kannab nime Saue Kool. Õpilaste arv Saue Koolis jääb tuhande piirimaile.
 
Kooli moto „Mõistuse ja südamega" väärtustab õppimist ja hoolimist.