Mida peaks teadma eluasemelaenu maksepuhkusest?

1. juulist 2022 võimaldatakse toimetulekutoetuse arvestamisel võtta ühe eluasemekulu liigina arvesse ka eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset (sh intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse). Muud kindlustusskeemid (nt töötuse või töövõimetuse korral) ja võimalused, nagu näiteks maksepuhkus, peavad olema kasutatud.
 
Millal võtta maksepuhkus?
Hindade tõusu valguses on arusaadav, et erinevaid kohustusi üle vaadates tekib tahtmine mõnest maksest puhata.
Laenukohustuse maksepuhkus on vaid üks võimalikest lahendustest makseraskuse leevendamiseks. Teised võimalused on näiteks laenuperioodi pikendamine või erinevate väiksemate kohustuste refinantseerimine üheks laenuks. 
Enne maksepuhkuse avalduse esitamist esita endale küsimused: kas mul on makserakused ning kas makserakus on ajutine ja millal saabub lahendus?
Arvatavasti sel hetkel, kui neile küsimustele saab vastata „pigem jah" või „igatahes", on inimene enda väljaminekuid juba analüüsinud ja teab, et vaatamata sellele, et priiskavaid väljaminekuid ei ole juba ammu olnud, on pere eelarve ebamugavalt pingeline.
Makseraskuse puhul tuleb pangaga ühendust võtta, et koos spetsialistiga arutada, millised võimalused on laenu(de) puhul kõige mõistlikumad.
Kui on mitu laenukohustust, sh väike- ja eluasemelaen ning autoliising, siis arvatavasti ei ole kõikidele maksepuhkus vajalik.
Maksepuhkus on ajutine makseraskuse leevendus, mida saab reeglina võtta kuni kuueks kuuks, kui on selge, et selle aja pärast on inimese sissetulekud taastunud ja laenumaksetega jätkatakse igakuiselt.
 
Maksepuhkus ei tähenda, et midagi ei pea maksma
Kõige tavapärasem maksepuhkus on laenu põhiosa maksepuhkus, st igakuiselt tasutakse edasi laenu intressi ning nii öelda „puhata" saab just laenu põhiosamaksetest.
Kui laen on alles võetud, siis moodustab laenu kuumakses intressi osa päris arvestatava summa, seega tasub kaaluda, kas põhiosa maksetest puhkamine on möödapääsmatu. Lisaks veel asjaolu, et maksepuhkuse vormistamine on laenulepingu muudatus, mis on tasuline. 
Maksepuhkus on panga ja laenusaaja vaheline kokkulepe, et põhiosa makseid teatud perioodil ei tasuta. Laenusaaja teavitus pangale, et ma järgmise kuu põhiosa ei maksa, ei ole kokkulepe. Kokkulepe eeldab laenulepingu lisa allkirjastamist kõikide lepingu osapoolte poolt. 
Põhiosa maksepuhkusega koos on võimlik üle vaadata ka laenu lõpptähtaeg. Kui laenulepingu lõpptähtaega ei pikendata maksepuhkuse perioodi võrra, toob see kaasa laenu kuumaksete suurenemise maksepuhkuse järgselt.
 
Mitu kord saab maksepuhkust võtta? 
Eluasemelaen väljastatakse keskmiselt 24 aastaks ja selle aja jooksul võib mitu korda ette tulla raskemaid olukordi. Maksepuhkuste arv ei ole piiritletud, kuid pangal on selge ootus, et laen tagastatakse. Lisaks tähendab maksepuhkusel olemine päris korralikku intressikulu tõusu, sest intressi tasutakse laenu jäägilt ja kui jääk ei vähene, siis intressikulu püsib.
 
Soovitused
  • Kui sul on makseraskus ja soovid leevendust, saada panka taotlus. Spetsialist võtab seejärel ühendust ja mõtleb kaasa lahenduse leidmisel.
  • Väldi täiendavate kohustuste võtmist, kui oled juba niigi maksete tasumisega hädas.
 
Anne Pärgma
Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht
 
Fotol: Anne Pärgma. Foto: Swedbank