« Tagasi

Kaasav eelarve suunab kogukondi oma vajaduste üle arutlema

Kaasav eelarve on väga konkreetse tulemusega kaasamisvahend, vallaelanike käest mitte ainult ei küsita arvamust, vaid inimesed saavad teha ise ka lõpliku valiku. 5.-20. septembrini oodatakse vallamajas ideid, mida oleks vaja ellu viia.

Esimest korda Saue valla ajaloos on vallaelanikel niivõrd konkreetne võimalus sekkuda vallaeelarve kasutamisse. Kui on idee ja see on nii äge, et peale esitaja enda ka teised kaasvallakad pöidla tõstavad, siis realiseerub see juba järgmisel, 2023. aastal.

Loomulikult võib selleks osutuda ka mõne üksikisiku idee, aga eelkõige on kaasav eelarve ellu kutsutud selleks, et kogukonnad ise koonduks arutama ja oma vajadusi ning soove selgeks mõtlema.

Summa kinnitab volikogu igal aastal eraldi, 2022. aastaks on see 260 000 eurot, mis jaotatakse nelja halduskeskuse piirkonna vahel proportsionaalselt. 35% saavad nii Saue kui Laagri oma lähialadega, 15% Haiba ja Riisipere oma lähialadega. Sel aastal siis vastaval 90 000 eurot Laagri ja Saue piirkondadele, 35 000 eurot Haiba ja Riisipere piirkondadele.

Kõik projektid pannakse nelja piirkonna kaupa rahvahääletusele ja enim toetust saanud ideed viiakse ellu. Kusjuures hääletada võib vallaüleselt, ei pea ainult oma piirkonna ideid valima.

 

Idee/ettepanek peab olema:

 • ehitis või rajatis (füüsiline investeering, üritused jms ei kuulu kaasava eelarve alla);
 • kooskõlas valla arengukavaga;
 • tulevikus avalikus kasutuses;
 • kas valla omanduses oleval kinnistul või omama maaomaniku luba;
 • realiseeritav 2023. aasta jooksul.

 

Ideede esitamine

 • 5.-20. septembrini.
 • Esitada võib igaüks.
 • Esitada saab e-kirjaga info@sauevald.ee.

Ideekavand peab sisaldama:

 • esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
 • sloganit või nime, mis võtab idee lühidalt kokku;
 • kirjeldust – mis?, kuhu?, kuidas?;
 • esmärki – miks seda vaja on?, mis sellest paremaks muutub?;
 • sihtrühma – kes saavad idee elluviimisest kasu?;
 • eelarvet (koos hinnapakkumistega);
 • vajadusel lisamaterjale: joonis, foto, kaart, skeem, makett, maaomaniku luba.

Ideede hääletamine

 • Novembris 2022.
 • Elektroonselt.
 • Hääletus on isikustatud ja hääletusõigus on vähemalt 16-aastasel vallakodanikul.
 • Hääletatakse nelja piirkonna ideid eraldi.
 • Igal vallaelanikul on neli häält, iga piirkonna kohta üks. Kokku on võimalik anda hääl neljale projektile.
 • Enim hääli saanud idee igas piirkonnas viiakse ellu, kui see mahub eelarvesse. Kui praktikas selgub, et maksab rohkem, siis läheb realiseerimisele teisele kohale jäänud idee.

 

Neli piirkonda kaasava eelarve kontekstis

1) Saue linn, Vanamõisa küla, Valingu küla, Aila küla ja Jõgisoo küla (Saue  linn ja  Saue ümbruse kant);

2) Laagri alevik, Koidu küla, Alliku küla, Hüüru küla, Kiia küla, Püha küla ja Vatsla küla (Laagri alevik ja Hüüru kant);

3) Riisipere alevik, Turba alevik, Lehetu küla, Siimika küla, Ellamaa küla, Kivitammi küla, Lepaste küla, Nurme küla, Aude küla, Jaanika küla, Vilumäe küla, Viruküla, Ürjaste küla, Tabara küla, Madila küla, Mustu küla ja Odulemma küla (Riisipere ja Turba kant);

4) Ääsmäe küla, Kibuna küla, Allika küla, Kernu küla, Mõnuste küla, Laitse küla, Haiba küla, Muusika küla, Hingu küla, Tuula küla, Vansi küla, Pällu küla, Pärinurme küla, Ruila küla, Kaasiku küla, Kabila küla, Kirikla küla, Kohatu küla, Koppelmaa küla, Kustja küla, Pohla küla, Tagametsa küla, Metsanurga küla, Maidla küla ja Munalaskme küla (Ääsmäe kant, Laitse ja Ruila kant, Haiba-Kernu kant).

 

Lisainfo: arendusprojektide juht Kati Oolo, kati.oolo@sauevald.ee, 5804 8615.