« Tagasi

Kaasava eelarve ettepanekute hääletus kestab 28. novembrini

Kaasavasse eelarvesse laekunud ettepanekute üle saab hääletada 17.-28. november. Igal vähemalt 16-aastasel Saue valla elanikul on neli häält, iga piirkonna kohta üks.
  • Hääletamine toimub Volis.ee keskkonnas, vajadusel saab arvutit kasutada vallamajas ja halduskeskustes.
  • Hääletus on isikustatud ja hääletusõigus on vähemalt 16-aastasel Saue valla elanikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva, seega 17. novembri seisuga Saue vald.
  • Hääletatakse nelja piirkonna ideid eraldi.
  • Igal vallaelanikul on neli häält, iga piirkonna kohta üks. Kokku on võimalik anda hääl neljale projektile.
  • Igas piirkonnas enim hääli saanud idee viiakse ellu aastal 2023, kui see mahub eelarvesse. Kui selgub, et idee maksab rohkem, läheb realiseerimisele teisele kohale jäänud idee.
  • Kui võitja ideest jääb piirkonnale mõeldud raha üle, saab võimaluse korral realiseerida ka teiseks jäänud idee.
  • Kõikide ideede kirjelduse leiate hääletuskeskkonnast, kui klikite ettepanekul. 
 
 
Esimest korda meie valla ajaloos on vallaelanikel võimalus sekkuda vallaeelarve kasutamisse.
 
260 000 eurot vallaeelarvest jaotub nelja halduskeskuse piirkonna vahel proportsionaalselt.
 
35% saavad Saue ja Laagri lähialadega ning 15% Haiba ja Riisipere lähialadega. Vastaval 95 000 eurot Laagri ja Saue piirkonnale ning 35 000 eurot Haiba ja Riisipere piirkonnale. 
 
5.-20. september oli ideede esitamise aeg. Ettepanekuid tuli pigem oodatust rohkemgi, kokku 58, Lõpphääletusele jõudis neist 32.
 
Kõige enam ettepanekuid laekus Laagri-Hüüru kandist. Peamiselt pakuti välja kergteelõike või mänguväljakuid-rulaparke-välijõusaale.