« Tagasi

Kanama-Valingu lõigu mõju liiklusohutusele

Viimastel aastatel on Tallinna ringteel (T11) olnud mitmel pool suuremahulised ehitustööd, mis on parandanud liiklusohutust ja loonud turvalisema kodutee nii kohalikule elanikkonnale kui ka transiitliiklejatele. Kanama-Valingu lõigul hakkavad sel sügisel enamus töid saama ühele poole.

Oktoobri alguses avame põhimahus liikluse uuel teelõigul üle uute rajatiste. Olerexi bensiinijaama esine valgusfooriga ristmik ehk Saue liiklussõlm on juba tänaseks lahendatud kahe eraldiseisva tunneliga. Autodele mõeldud tunnel asub varasemast ristmikust ca 200 meetrit Keila pool ja on juba mõni kuu olnud liiklusele avatud. Tegu on raudbetoonist kohapeal valatud kaldseintega tunneliga. Ka eraldiseisev 3,5 meetri laiune ja 31 meetri pikkune jalakäijate tunnel on praeguseks kasutuses.

Tallinna ringtee ja Tõkke tänava ristmikul on valmimas analoogne jalakäijatele ja kergliiklejatele mõeldud tunnel, mille kasutuselevõtul kaob ka viimane valgusfoor Tallinna ringteel. Jalakäijate tunnelid saavad ka elektrivalgustuse.

Amortiseerunud vana Valingu viadukti kõrvale on valmimas uus 134,5 meetri pikkune 2+2 sõiduradadega viadukt, mille töödega alustasime eelmise aasta sügisel. Uus rajatis on seitsmeavaline, kohapeal valatud järeltõmmatud plaatkonstruktsioon. Viadukti tegemisele kulus kokku 3 866 m3 raudbetooni. Uus tee ületab Tallinn-Keila elektrifitseeritud raudteed diagonaalselt 45-kraadise nurga all. Kõrgusgabariit on raudtee kohal 7,5 meetrit.

Tööde ajal toimis raudteel igapäevane liiklus. Lisaks kahele raudteele ja raudtee teenindusteedele hakkavad viadukti all kulgema ka uued kogujateed, mis võimaldavad ohutut peale- ja mahasõitu Tallinna ringteele. Tulevikus saab rajada ka kergliiklusteed, mida selles projektis veel ei olnud. Seega kaovad kõik Kanama ja Valingu vahelise lõigu samatasapinnalised ristumised. Vana Valingu viadukt lammutatakse sel sügisel.

Projekti raames rajasime suvel Tallinn-Keila raudtee alla, praegusest Töö puiestee lõpus olevast raudteeülekäigu kohast umbes 200 meetrit Keila poole, uue jalakäijate tunneli, mis võimaldab selle aasta lõpust jalakäijatel ja kergliiklejatel jõuda Välja teelt otse Sauele. Rajatud tunnel ja kergteede lahendus arvestab ka perspektiivse rongipeatusega. Tunneli 15,5 meetri pikkune ja 3,5 meetri laiune betoonkeha rajati esmalt olemasoleva raudtee kõrvale süvendisse ja seejärel nihutati ca 200 tonni kaaluv element nn raudteeakna abil oma kohale. Tööd toimusid samas „aknas" teiste Eesti Raudtee Pääsküla-Keila teel toimunud ehitusprojektidega. Seetõttu meie pärast eraldi rongiliikluse sulgemist ei toimunudki.

Tunneli juurdepääsuteede ja tugimüüride ehitamine jätkub veel oktoobri lõpuni. Peale tunneli avamist suletakse olemasolev raudtee ülekäigukoht Töö puiestee tupiku juures. Raudtee äärde rajatakse ka võrkaed, mis välistab inimeste ja loomade juhusliku sattumise raudtee maa-alale.

 

Priit Suits, rajatiste projektijuht

 

Priit Suits

Rajatiste projektijuht