Koduandur abiks päevakeskuse hooldustöötajale või eaka lähedasele

Eelmise aasta lõpus soetas vald Saue Päevakeskuse hooldustöötajatele töövahendiks 10 koduandurit. Esialgu on need mõeldud hooldustöötajatele abiks juhul, kui neil on koduteenuse kasutajate hulgas suurema jälgimisvajadusega kliente.
 
Kahepoolse teibiga seinale kleebitud andur registreerib eaka kodused liikumised. Kui liikumiste rütmis on olulised muutused ehk inimene enam kodus tavapärase rütmis ei liigu, saavad hooldustöötajad ja eaka lähedased selle kohta SMS-i või e-maili.
 
10 anduri kasutamisest saadavale kogemusele tuginevalt saame edaspidi vaadata, kas ja millisel kujul teha vallavalitsusele ettepanek kujundada elektrooniliste abivahendite kasutamisest valla poolt toetatav teenus.
 
Senini on igal inimesel endal või tema lähedastel võimalik tellida vastav teenus seda pakkuvatelt ettevõtetelt.
 
Enim levinutena on valikus Koduandur OÜ pakutavad koduandurid (kontakt Tarmo Pruuli, tel +372 5341 4885, e-post tarmo@koduandur.ee) ja Meditech Estonia osutatav häirenuputeenus (nõuandetelefon +372 661 8181, e-post info@medi.ee).
 
Paigaldatavad seadmed koos teenusega võimaldavad hooldajal, lähedasel või ka operaatoril saada infot lähedase liikumise, eluruumide temperatuuri ja muu kohta, kutsuda kiirelt abi. Seadmed ja teenuse ulatus on erinevad, täpsemalt saab huvi korral küsida otse teenuseosutajatelt.
 
Marelle Erlenheim
sotsiaalosakonna juhataja