Korraldatud jäätmeveo teenustasud muutuvad 1. juulist

Ragn-Sells AS esitas 25. märtsil taotluse korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks Saue vallas. Vallavalitsus palus taotlust täiendada ja pidas jäätmevedajaga läbirääkimisi teenustasu muutmise suuruse osas.
 
Läbirääkimiste tulemusena tõuseb olmejäätmete kogumise tasu 9,62 protsenti.
 
1. juulist on ühe kuupmeetri olmejäätmete kogumise hind 9,70 eurot seni kehtiva 8,85 euro asemel. Hindadele lisandub käibemaks.
 
Jäätmeveo teenustasude tõus on tingitud ühelt poolt tööjõukulu ja teiselt poolt kütusekulude ettenägematult suurest kasvust.
 
Viimase kahe aasta jooksul on brutopalk kasvanud 21,07 protsenti. Kütusehindade tõus on samal perioodil olnud 85,87 protsenti. Sellist erakorralist hinnatõusu jäätmevedaja lepingu sõlmise ajal ette ei näinud.
 
Pärast korraldatud jäätmeveo riigihanget algas COVID-i pandeemia, mis tingis ülemaailmse majanduskriisi, mis omakorda põhjustas üldist elukalliduse tõusu ning keskmise brutopalga tavapärasest kiiremat ja suuremat kasvu.
 
Samuti kallinesid tavapärasest kiiremalt ja suuremal määral kütusehinnad, mille ettenägematult suurele kasvule on viimastel kuudel mõjunud märkimisväärselt ka Ukraina sõjast tingitud piirangud. Sellised ajaolud olid korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise hetkel ettenägematud nii Saue Vallavalitsusele kui pakkumuse teinud jäätmevedajatele.
 
Olmejäätmetega seotud kulutusi saab igaüks vähendada jäätmeid sorteerides ja neid taaskasutusse suunates: muu hulgas biojäätmete kompostimine, pakendijäätmete ja paberi avalikesse pakendikonteineritesse või jäätmejaamadesse viimine. Lisainfo on leitav valla kodulehelt sauevald.ee/jaatmejaamad-ja-punktid ja sauevald.ee/jaatmete-liigiti-kogumine.
 
Birgit Panksepp
keskkonnaspetsialist