« Tagasi

Maamaks tohib kasvada vaid 10% aastas

Kuigi maa maksustamishind tõusis, ei tähenda see, et vallakodanik peab hakkama kohe oma maa eest suuremat maamaksu maksma.

Maa-ameti korralise hindamise käigus said Eesti kõik 761 286 maatükki uue väärtuse ehk maa maksustamishinna. Peamine maa väärtuse kasvu põhjus on 21 aasta jooksul toimunud üldine hinnatõus. Võrreldes eelmise, 2001. aasta maa korralise hindamisega on maa väärtus keskmiselt 8,3 korda tõusnud.

  • Uus maahind hakkab kehtima aastast 2024.
  • Maamaksu uued määrad kinnitab kohalik omavalitsus hiljemalt 1. juuliks 2023.
  • Milliseks maamaksu määr kujuneb, on poliitiline otsus, Saue vallavolikogus ei ole selleteemalisi diskussioone veel olnud.
  • Küll on aga seadusega seatud maamaksule kasvupiirang - sõltumata sellest, kui palju maa väärtus on tõusnud, ei kasva maamaks rohkem kui 10% aastas. Seega kui senini maksis maaomanik näiteks 50 eurot maamaksu, siis 2024. aastal on maksimum 55 eurot.
  • Kodualuse maa maamaksu vabastus jääb endiselt kehtima.

Maa väärtust ei arvutata enam eraldi välja, iga maatüki väärtus kajastub uuenenud maakatastris minu.kataster.ee, otsides aadressi või katastritunnuse järgi üles huvipakkuva katastriüksuse ja avades „Maa väärtuse info".