Otsitakse uut rentnikku toitlustusteenuse osutamiseks

Saue Vallavalitsus korraldab avaliku rendikonkursi, tähtaeg on 11. mai 2022.
 
Saue linnas otsitakse Kuuseheki tn 5a kinnistule uut rentnikku, peamine ootus on toitlustusteenusele.
 
Kinnistu ja pea 80 m2 hoone kasutamiseks sõlmitakse 10-aastane leping. Kasutajal on soovi korral õigus olemasolev hoone lammutada ja paigaldada selle asemele teisaldatav moodulhoone. Lammutuskulud katab Saue vald. Uus projekt tuleb kooskõlastada Saue vallaga.
 
Pakkumiste puhul arvestatakse järgmiste kriteeriumitega:
  • 50% hinde määrast moodustab pakutav rendihind;
  • 50% hinde määrast kogumis moodustavad teenuse pakkumise algus, teenuse omanäolisust ja mitmekesisust, pakkuja kogemus ja jätkusuutlikkus, äriplaan, võimekus teha investeeringuid, muud pakutavad lisaväärtused.
 
Kui ükski pakkumine avalikule huvile ei vasta, on õigus jätta kinnistu ja hoone ruumid ka kasutusse andmata.
 
Avalik rendikonkurss
Tähtaeg
  • hiljemalt 11. mai 2022 kell 12.00 
Esitada
  • kirjalikult kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kuuseheki 5a konkurss – 11.05.2022 kell 12.00" Kütise tn 8, Saue linn, Saue vald, Harjumaa 76505 
Informatsiooni saab