Päikese puiesteele tuleb kaks kuubik-paviljoni

Tegelikult Saue linnas päris ametlikku Päikese puiesteed ei ole, selle nimega tuntakse hoopis Koondise tänavaga külgnevat haljasala.
 
Just sinna haljasalale paigutatakse aastavahetuse aegu kaks põnevat kuubik-paviljoni, mis valmisid rahvusvahelise koostööprojektiga BaltSe@nioR 2.0.
 
Projekt on ellu kutsutud selleks, et luua ja katsetada avaliku ruumi lahendusi, mis oleksid eakasõbralikud.
 
Kuubikute saamislugu ulatub õigupoolest 2019. aasta maikuusse, mil Saue linna avaliku ruumi kujunduskava koostamise käigus koos väärikas eas linnaelanikega mööda linna jalutasime ja linnaruumi arendamise teemal aru pidasime.
 
Üheks mõtteks, mis toona kõlama jäi, oli soov, et n-ö Päikese puisteel võiks olla mõnusaid olemise kohti, kus erineva vanuses linnarahvas saaks omavahel toredasti suhelda.
 
Järgmise sammuna tegelesid selle mõtte edasiarendamisega meie rahvusvahelised projektipartnerid.
 
2019. aastal toimus Riia Kunstiülikoolis tööseminar, kus erinevate riikide üliõpilastest koosnevad meeskonnad nuputasid välja ideelahendusi, mis aitaks Saue linna avalikku ruumi atraktiivsemaks muuta.
 
Muuhulgas pakuti välja, et linnaruumis võiks olla erineva suurusega ja erinevate tegevuste-toimetuste jaoks paslikke kuubikukujulisi paviljone. Idee tundus tore ja asusimegi seda koos elluviimiseks kohandama.
 
Kaalutud sai erinevaid variante, kuid lõpuks jäi sõelale plaan rajada kaks kuubikut.
Esimest nimetame aktiivsuskuubiks. See on ruumilt avatum, soodustab liikumist ja aktiivset tegutsemist.
 
Teise töönimetus on raamatukuup. See on kinnisem ja varjulisem riiulitega paviljon, kus saab mõnusalt raamatut lugeda või lauamängu mängida. Selleks, et kuubikutele mugavalt juurde pääseks, rajatakse nende juurde ka kaldteed.
 
Tänavu kevadel lõime käed Eesti Kunstiakadeemiaga, mis projekteeris meile lõplikud kuubikulahendused, ja suve lõpul asus Harmeti moodulmajatehas paviljone rajama.
 
Esialgse lootuse kuubikud juba sügisel paika panna nurjasid kogu maailma kimbutanud erinevate materjalide ja kaupade tarneraskused.
 
Nii toimubki kuubikute monteerimine aastavahetuse paiku ja mõned elemendid paigaldame nende külge veel jaanuarikuuski.
 
Põhiaeg, mil saame selgemini sotti, kuidas niisugused lahendused linnaruumi sobivad ja kuidas linnarahvas need vastu võtab, saabubki kevadsuvel.
 
Nagu alustuseks mainitud – projekti eesmärk oligi just uudsete lahenduste väljatöötamine ja piloteerimine.
 
Juhul, kui selgub, et sellised kuubikud sobivad meie linnaruumi hästi, siis on lootust, et meie näitest innustununa hakatakse taolisi kuubikuid nii meil kui mujal linnaruumis kasutama.
 
Kadri Tillemann
BaltSe@nioR 2.0, projektijuht