« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Saue Vallavolikogu 30. juuni 2022 otsusega nr 29 algatati peremehetu ehitise hõivamine.
 
Otsusega võetakse peremehetu ehitisena arvele Lehetu külas Terjatu tee 16 katastriüksusel (72601:001:1384) asuva ehitise, garaaži 1/4 mõtteline osa (1 boks). Selle hooldajaks määrati Saue Vallavalitsus.
 
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitise hõivamise või peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist Saue Vallavalitsusele aadressil Kütise tn 8, Saue linn 76505, Harjumaa või e-kirjaga info@sauevald.ee.