Preemiad tublimatele õppuritele

Preemiad tublimatele õppuritele

Saue valla õpilasi tunnustatakse rahalise preemiaga, kui nad lõpetavad kooli heade tulemustega.

  • Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu premeeritakse 500 euroga.
  • Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanu preemia on 300 eurot.
  • Kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanu saab preemiaks 300 eurot.
  • Gümnaasiumi riigieksamil 100 punkti saaja või eksamit asendavale haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami tasemel C1 või C2 sooritaja saab preemiaks 100 eurot.

Eduka esinemise eest rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil tunnustab vallavalitsus Saue valla õpilasi alates 7. klassist rahalise preemiaga järgmiselt:

  • 1.–6. koht rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või konkursil 500 eurot;
  • 1.–6. koht vabariiklikul aineolümpiaadil ja/või -konkursil 300 eurot.

Tunnustusele on õigus õpilasel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel rahalise preemia taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald. Preemiate saamiseks tuleb esitada vallvalitsusele taotlus, kus on kirjas tunnustuse saaja eesnimi ja perekonnanimi, elukoht, arvelduskonto number, õppeasutuse nimi ning tunnustuse taotlemise põhjendus koos tunnustuse andmise aluseks olevate dokumentide koopiatega.