Saue kooli 1. ja 2. klasside õppekorpus valmib sügisel

Saue koolihoone renoveerimine on jagatud tinglikult nelja ossa, koguprotsess võtab aega kolm-neli aastat. Täna ehitussektoris kujunenud olukorra tõttu on võimalik, et kauemgi.
 
Esimeses etapis rajatakse endise raamatukogu asemele uus õppekorpus 1. ja 2. klassidele. Ehitus peaks lõppema selle aasta oktoobriks, misjärel saab alustada ruumide sisustamisega.
 
Teises etapis rajatakse keldrisse uus garderoob, rekonstrueeritakse fuajee ja korrastatakse saalide kompleks.
 
Kolmandas ja neljandas etapis rekonstrueeritakse neljakorruselise õppekorpuse tiivad ja õueala.
 
Täna on tööde maksumuseks valla arengukavas plaanitud 9 miljonit eurot, kuid viimasel ajal aset leidnud ehitushindade oluline tõus võib seda summat muuta.
 
Ehitus viib hoone ruumilahenduse kooskõlla põhikooli vajadustega: rajatakse optimaalse suurusega klassiruumid, rekreatsioonialad, töökohad tugipersonalile ja abiruumid.
 
Renoveeritakse maja tehnosüsteemid, sh rajatakse kaasaegne sisekliimasüsteem. Tehakse vajalikud energiasäästutööd ja viiakse hoone vastavusse invanõuetega, korrastakse selle ümbrus.
 
Kui koolihoone on täielikult renoveeritud, lähevad teisaldamisele maja ees olevad moodulklassid.
 
Projekt valmis Eesti Ehitusprojekt OÜ-s, arhitekt Keiu Albi.
 
1. ja 2. klasside õppekorpuse ehitus
Esimese etapi ehitajad, siinse piirkonna ettevõtted OÜ Luxen ja OÜ Lahever Ehitus alustasid endise raamatukogu asemele õppekorpuse ehitamist jaanuari viimasel nädalal. Objektil töötavad ka ehitajad Ukrainast, kes olid siin juba enne sõja puhkemist.
 
Kahekorruselises korpuses on pinda ligikaudu 1000 m2, endine raamatukogu annab ühe kolmandiku, kaks kolmandikku on uusehitus. Klassiruume tuleb korpusesse 12, lisaks muusikaklass.
 
Ehitaja esindaja Tarvo Vau sõnul plaanivad nad hoone karbi avatäideteta valmis saada mai keskpaigaks. Uksed-aknad peaksid ette saama jaanipäevaks, järgnevad eritööd ja siseviimistlus.
 
Tööd kulgevad graafikus ja materjalid, mida oli võimalik ette varuda, on ostetud.
 
Õppekorpuse ehituse juures on väljakutseks, et koolis õppetöö käib ja sellega tuleb arvestada. Sestap võtab kooli direktor Triinu Luiga iganädalastest ehituskoosolekutest osa, et infot vahetada, ootamatusi ennetada, võimalikke vee- või elektrikatkestusi ning mürarikkaid töid kooskõlastada.
 
Triinu Luiga ütleb, et eks nad seavad ehitajaga vastastikku teineteisele väljakutseid: „Meie peame arvestama nende vajadustega, sest see on ju meie huvides, et ehitus saaks võimalikult kiiresti valmis ja kool saaks paremad võimalused. Samas on asju, millega ehitaja peab arvestama. Et ei saa müra teha, kui on õppetöö või riigieksam ja kui tuleb koolist sõna, et nüüd on heli ületanud taluvuse piiri, tuleb need tööd ootele panna," räägib koolijuht ja lisab, et seni on koostöö sujunud ning tegutsetakse pigem ennetavalt ja ette planeerides.
 
Et ehitusobjekt on keset koolielu, on esmatähtis ohutus. Ehitaja sätib näiteks betooniauto või traktori tuleku pärastlõunasele ajale, kui väiksemad lapsed on koju läinud, või teeb töös pausi, kui koolis on vahetund ja lapsed õues. Hommikusel koolituleku ajal aga ehitusmasinatega kooli ümbruses üldse ei liigu. Kõige mürarikkamad tegevused on sätitud koolivaheajale ja laupäevadele.
 
Et laupäeviti on kooliümbrus ehitusmüra täis, tänavad ehitajad ja vallavalitsus piirkonna elanikke mõistva suhtumise eest ning vabandavad. Kui hoonel uksed-aknad ees ja algavad sisetööd, jääb ka müra vähemaks.
 
Teine pool on tänava puhtus ehituse ajal. Puhastatakse kord nädalas ja väga porisena tiheminigi, aga paratamatult jõuab liiva ja pori tänavale ning see ei ole nii klantsitud kui tavaliselt.
 
Projektide ja lähiaja investeeringute hetkeseis
Et Ukraina sõjast tingitud olukord maailmamajanduses ja hüppeliselt kasvanud (ehitus)hinnad on muutnud inimesed ebakindlaks ja et ebakindluses on külajutud kiired tekkima ja levima, annab vallavalitsus ülevaate töös olevate projektide ja lähiajal plaanitud investeeringute hetkeseisust.
 • Saue lasteaia Midrimaa juurde paigaldatakse 2022. aasta lõpuks kaks uut moodulrühma.
 • Saue Päevakeskuse endised ruumid Kütise 4 kohandatakse ajutiselt lasteaiarühmadeks. Hoonesse tuleb kaks rühma, mis hakkavad tööle Midrimaa lasteaia koosseisus. Seetõttu ja ehitusturul toimuvast tulenevalt lükkub Kütise 4 multifunktsionaalse teenusmaja valmimine aastasse 2025. Edasi lükkub ka Saue linna keskusala pargi rajamine ja aasta võrra Kernu koolimaja katuse vahetus.
 • Laitse lasteaia juurde paigaldatakse hiljemalt 2022. aasta lõpuks moodul ühe uue rühma avamiseks.
 • Laagri halduskeskuse juurde aadressil Veskitammi 4 paigaldatakse hiljemalt 2022. aasta augusti lõpuks moodul, mis antakse rendile majas tegutsevale lastehoiule lastehoiuteenuse osutamiseks.
 • Saue kooli rekonstrueerimise I etapp valmib oktoobriks 2022. Endise raamatukogu asukohale tuleb uus õppehoone, mis on mõeldud algklassidele. Pärast selle valmimist korraldab vallavalitsus rekonstrueerimise järgmise etapi ehitushanke.
 • Turba lasteaia rekonstrueerimise pakkumused ületasid oluliselt planeeritud eelarvet ja on võrreldavad uue hoone ehitamise hinnaga. Sellest lähtuvalt kaalub vallavalitsus ühe võimalusena lasteaiarühmade, raamatukogu ja piirkonna keskusköögi kavandamist ja rajamist kooli juurdeehitusena. Hetkel koostavad konsultandid ruumilahendust ja seejärel otsustab vallavalitsus edasised tegevused.
 • Tulenevalt kõrgetest renoveerimise hindadest kaalub vallavalitsus analoogselt Turba lasteaiale ka Ääsmäe spordihoone lammutamist ja selle asemele uue hoone ehitamist spordisaali, raamatukogu ja noortekeskuse jaoks. Konsultandid esitavad vallavalitsusele ettepanekud lähinädalate jooksul.
 • Aastal 2022 valmib Saue linna Tule põik 9 rajatava uue lasteaia projekt. Ehitustegevus algab 2023. aasta esimeses kvartalis.
 • Kotka lasteaed Laagri aleviku külje all Alliku külas saab valmis 2022. aasta septembriks.
 • Käimas on Möldre koolihoone (Veskirahva pst 21) laienduse projekteerimine. Ehitushankesse liigume juba käesoleva aasta sügisest. Koolihoone laiendus valmib 2023. aasta III kvartalis.
 • Ruila koolihoone staadion ja koolihoone küttesüsteemide uuendus valmib 2022. aasta septembriks.
 • Munitsipaalmaja Saue linnas (endine vallamaja Tule 7) on renoveeritud. Käib elanike tagasi- ja päevakeskuse ümberkolimine.
 • 2022 suve keskpaigaks saab valmis Saue riigigümnaasium Laagri alevikus. Sinna juurde rajatud spordihoones, mille ehitust finantseeris vald, on tööd juba lõpetatud.
 • 2022. aasta sügiseks valmib Saue lasteaia Midrimaa hooviala uuendusprojekt.
Algklasside kahekorruseline õppekorpus on ligikaudu 1000 m2 suurune. Foto: Sirje Piirsoo
 
Kotka lasteaed Laagri aleviku külje all Alliku külas saab valmis 2022. aasta septembriks. Foto: Jaanus Konsa
 
Sirje Piirsoo
sirje.piirsoo@sauevald.ee