Saue Noortekeskus on 25-aastane

Meie seas on kogenud alpiniste, õppinud noorsootöötajaid, eripedagooge, kunstnikke, keraamikuid, õmblejaid, fotograafe, juristiabisid, projektijuhte, näitlejaid, stiliste. Üks on aga meil kõigil ühine – oleme kutsetunnistusega noorsootöötajad ja teeme oma tööd pühendumusega, luues Saue valla noortele erinevaid eneseteostusvõimalusi.

Kükitavad: Markus Pärn, Lakshya Raj (Avy on lihtsalt suupärane nimi võõrastele) ja Laura Vaher. Seisavad: Milena Gamzina, Monika Liiv, Anita Aboltõn, Karini Paju, Peili Rau, Cristin Menind, Maris Lindmann, Anni Habakuk, Mariann Laanep ja Üllar Põld. Fotolt puudub juhataja Aare Vest. Foto: Brenda Prats/Brendapildid

 

Saue Noortekeskus sai noortekeskuseks 16. aprillil 1998 ja on üks vanematest Eestis. Narva jõudis kaks kuud ette.

Esialgu oli Saue linnal plaan avada turvakodu perevägivalla all kannatavatele naistele, ent see idee muutus varsti laste päevakeskuseks ja sealt edasi noortekeskuseks.

Laste päevakeskus alustas Saue linnavalitsuse hoone kahes keldriruumis 1995 Sirje Lille juhatamisel ja oli avatud kella kuueni õhtul kuni 13-aastastele lastele. Pakkuda oli suhteliselt vähe: põhiliselt käeline tegevus, piljard, lauatennis ja mõned lauamängud.

Aastast 1998 reorganiseeriti keskus ümber avatud noorsootöö põhimõttel töötavaks Saue Noortekeskuseks 7-26-aastastele noortele, kuid toimetas endiselt linnavalitsuse rõsketes ja umbsetes keldriruumides, mida järk-järgult renoveeriti. Juhataja oli Kristel Tamm.

Paari aasta pärast sai juhatajaks energiline Erna Gerndorf, kelle eestvõttel hakkas keskus tegelema ideega oma majast. Uue maja ruumiprogramm valmis ühisel jõul koos aktiivsete noortega.

Saue Avatud Noortekeskus kolis maa alt päikese ja õhu kätte ning avati pidulikult 1. juunil 2011. Kahekorruselises hoone rajamine läks maksma 1 063 656,98 eurot, millest suurem osa tuli Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Uues noortekeskuses alustas juhatajana noor ja uuenduslik Kristi Kruus. Vahepeal, kui Kirsti lapsega kodus oli, kandis juhataja kohustusi Kirke Kasari.1. märtsist 2023 juhib keskust Aare Vest.

Täna on Saue Noortekeskus üks suuremaid ja tugevamaid noortekeskusi Eestis, mis on eeskujuks alles alustavatele keskustele, aga ka neile, kes juba pikalt eksisteerinud.

Valdade ühinemine aastal 2018 tõi uued tuuled ja laienemise. Noortetoad tegutsevad Laagris, Riisiperes, Turbas, Haibas ja Laitses.

Saue Noortekeskuse põhitegevus on pakkuda noortele võimalust osaleda avatud noorsootöös. See tähendab, et noortekeskuses on noorte jaoks olemas avatud ruum, mis on sisustatud erinevate vahenditega, mis toetavad noore ja noorsootöötaja vahelise usaldusliku suhte tekkimist: lauamängud, videomängud, lauatennis, piljard, kunstivahendid, roniseinad jpm.

Läbi noortekeskuse on noorel võimalus osa saada erinevatest noorteprojektidest ja -programmidest; osaleda erinevates huviringides, saada osa noorteüritustest, koolitustest, laagritest, malevast ja proovida ka ise teistele noortele midagi korraldada.

2016. aastast on Saue Noortekeskus akrediteeritud vastu võtma ja välja saatma noori Euroopa Vabatahtlikku Teenistusse, mille eesmärk on anda noorele võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal. Tutvuda selle riigi keele, kultuuri ja inimestega. Täna on keskuses vabatahtlikuna tööl Indiast pärit noormees Avy.

Lisaks pikaajalistele Euroopa Vabatahtlikku Teenistust läbivatele vabatahtlikele võtab keskus vastu ka praktikante Saksamaa ülikoolidest. Välismaalaste kaasamisega töösse kasvab noortes sallivus, nad muutuvad julgemaks ja avatumaks, õpivad uue kultuuri kohta, samas saavad ka ise tutvustada eesti kultuuri, keelt ja traditsioone.

Noored külastavad noortekeskust erinevatel põhjustel, aga peamiselt ikka selleks, et vabas õhkkonnas nautida niisama omavahel ja ka noorsootöötajatega suhtlemist ning mängimist. Keskusest leiavad nad alati tegevust, sõbraliku sõna ning saavad jagada rõõme ja muresid.

Saue Noortekeskus on saanud vabalt areneda, oma tegevusi laiendada ja suurtes projektides osaleda – aitäh Saue vald.

 

Saue Valdur