« Tagasi

Saue valla ametlikud teated

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
 
Pohla tee 9 Koppelmaa külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Koppelmaa külas Pohla tee 9 kinnistul (72703:002:0295, 10 007 m², 100% maatulundusmaa).
Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada lubatud hoonestusala 10%, võrreldes Koppelmaa küla Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540).
Hoonestusala suurendamisega püütakse võimalikult palju säilitada kinnistul olevat kõrghaljastust. Kavandatav tegevus ei mõjuta detailplaneeringu olemuslikku lahendust ja on kooskõlas Saue valla üldplaneeringu põhimõtetega.
Arvamused esitada hiljemalt 06.08.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).  
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.
 
Tule tn 20 Saue linnas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Saue linnas Tule tn 20 kinnistul (72601:001:1514, 27 377 m², 100% tootmismaa). Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada kehtivas detailplaneeringus lubatud summaarset hoonestusala kuni 10%, võrreldes Saue linna Saue EPT AS-i tootmisterritooriumi detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Linnavolikogu 19. aprilli 2012. aasta otsusega nr 137).
Plaanitud on laiendada olemasolevat tootmishoonet. Tootmishoone laiendamisega ei ületata detailplaneeringus lubatud summaarset ehitisealust pinda. Soovitav muudatus ei muuda kehtivat detailplaneeringut olemuslikult, sobitub detailplaneeringus välja toodud nõuetega ja on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt 06.08.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.