« Tagasi

Sorteerimine aitab säästa mitte ainult loodust, vaid ka raha!

Pakendijäätmed on väärtuslik tooraine erinevate toodete tootmisel ja nende taaskasutamine aitab säästa loodust.
 
Ladestades pakendijäätmeid prügilasse koos muude olmejäätmetega tekitatakse loodusele olulist kahju, kuna nende lagunemine ja muutumine mullaks võtab aega sadu ja mõne pakendi puhul isegi tuhandeid aastaid.
 
Pakendijäätmeid ei ole vaja piinliku põhjalikkusega pesta, piisab loputamisest. Oluline on, et pakend oleks toiduainetest vaba ja kui see peaks kuu aega pakendikogumispunktis tühjenduskorda ootama, ei tohiks see haisu levitama hakata.
 
Oleme korduvalt rääkinud eramajade teenusest, n-ö kollane kott (vaata lähemalt: https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/) Saue linnas, Laagri alevikus ning Koidu ja Alliku külades.
 
Lisaks sellele on olemas ka suurepärane ja lihtne võimalus pakendeid sorteerida kortermajadel.
 
Tasuta teenust kortermajadele osutatakse Laagri, Riisipere ja Turba alevikus.
 
TVO pakub korteriühistute tarbeks välja töötatud pakendijäätmete kogumise teenust. Selleks paigutatakse korteriühistu territooriumile lukustatav ja spetsiaalse avaga 0,6 m3 konteiner, mis on mõeldud kasutamiseks ainult korteriühistu elanikele. Seda konteinerit tühjendatakse vastavalt kokkulepitud tühjendusgraafikule.
 
Vajadusel saab korteriühistu tellida TVO-lt nii eesti- kui ka venekeelsed sorteerimise juhendmaterjalid, mida on võimalik panna maja infotahvlitele.
 
Teenuse kasutamiseks tuleb kortermajal tellida endale sobiva mahuga kogumisvahend. Korrektsel sorteerimisel kolib vähemalt pool senise segaolmejäätme konteineri sisust pakendikonteinerisse, kuna pakendite osakaal koduses jäätmetekkes on mahult üle 60%.
 
Teenuse tellimiseks tuleb korteriühistul sõlmida leping TVO poolt koostööpartneriks valitud jäätmekäitlusettevõttega. Vaata lisaks: https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja.
 
Lisaks annab Saue Vallavalitsus igal aastal toetusi ka süvamahutite paigaldamiseks kortermajadele. Vaata lähemalt: https://sauevald.ee/korterelamute-haljastuse-ja-hoovide-korrastamise-toetuse-taotlus.
 
Uus taotlusvoor algab uuel aastal, nii et kõik soovijad jõuavad aegsasti ühistusiseselt vajalikud koosolekud läbi viia ning otsustada, mis suuruses süvamahuti ja kuhu paigaldada. Vallavalitsuse poolt on tervitatav, kui mitu üksteise kõrval paiknevat kortermaja võtab kasutusele ühised süvamahutid.
 
Mida rohkem sorteerid, seda soodsam on sinu jäätmevedu!
 
Fotol: Kollase pakendikoti teenust on võimalik tellida Saue linnas, Laagri alevikus ning Koidu ja Alliku külas. Foto: RagnSells
 
Birgit Panksepp
keskkonnaspetsialist