Suvised valverühmad on juulikuus avatud Laagri ja Midrimaa lasteaias

Üks suvistest valverühmadest on avatud Saue lasteaias Midrimaa. Foto: Erik Riikoja

 

2023. aasta juulikuus on valverühmad avatud Laagri Lasteaias ja Saue lasteaias Midrimaa.

Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse.

Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti.

Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna pärast avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib.

Ettemaksuarve esitatakse Arno süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 145 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,52 eurot.

Suverühma kohtade komplekteerimine toimub vajaduspõhiselt vanemate avalduste alusel.

Et valverühma töötamise ajal peab olema tööl vajalikul hulgal personali ja tuleb katta muud rühma avatuna hoidmise kulud, on vajalik koha kasutamise soovist mitu kuud ette teatada ja osalustasu ettemaksuna tasuda. Samal põhjusel ei toimu koha kasutamata jätmisel tagasiarvestust.

 

Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib, või haridusspetsialist Lily Roobilt: telefon 5302 1854, e-post lily.roop@sauevald.ee.

 

Lily Roop
haridusspetsialist