« Tagasi

Töödes katkestusi pole olnud

Tänaseks on Kanama-Valingu objektil tööd kestnud 13 kuud. Suurte töömahtude tõttu on ehitustööd toimunud peaaegu katkematult ja olulisi sunnitud pause – olgu näiteks talveperioodi tõttu – pole esinenud.

Veebruaris alustasime Valingu viadukti muldkeha rajamisega raudteest Välja teeni. Sellel lõigul on lubjakivi kiht väga kõrgel, kohati oli kasvupinnast pae peal ainult 20 cm, mistõttu tuli maanteekraavid lõhkuda pae sisse, kohati üle kahe meetri sügavusele. Praeguseks on sellel lõigul muldkeha parem pool valminud ja osaliselt ehitatud ka killustikalused.

Juuli keskel suunasime Tallinna ringtee liikluse Tõkke tänavast Valingu viaduktini osaliselt uuele Saue-Aila kogujateele, et alustada 2+2 lõigu ehitamist uuele viaduktile. Avanenud tööfront oli väga mahukas, mistõttu suurendasime ka veomasinate hulka. Muldkeha materjalide päevased veokogused karjääridest objektile ületasid 5000 tonni piiri. Praegu on sellel lõigul käimas asfalteerimistööd. Liiklejad pääsevad üle uue Valingu viadukti eeldatavasti septembri lõpus.

13 kuu jooksul oleme Kanama-Valingu teelõigule paigaldanud:

  • muldkeha materjali ca 800 000 tonni;
  • lubjakivikillustikku ca 60 000 tonni;
  • graniitkillustikku ca 28 000 tonni;
  • asfaltsegu ca 33 000 tonni;
  • geotekstiili ca 260 000 m2;
  • stabiliseeritud aluseid ca 42 000 m2;
  • äärekive ca 1800 jm;
  • truupe ca 600 jm.

 

Sandor Laanemäe, objektijuht