Vaimse tervise teemadega saab abi ka valla sotsiaalosakonnast

Valla sotsiaalosakond pakub riigi toetusrahade toel sauevallakatele uusi tasuta nõustamisteenuseid ja teraapiad.

„Ei tea, kas inimene üldse tuleb selle peale, et vaimse tervise teenuseid vallamajast küsida?" on sotsiaalosakonna spetsialistil Liis Toomingul väike mure hääles. Probleem on ju olemas: seda, et inimeste vaimule on viimased paar-kolm aastat laastavalt mõjunud, on palju räägitud. Nagu ka seda, et abi saada on raske ja spetsialiste napib. Nüüd on aga vähemalt sauevallakatel mõned uued võimalused abi saada, kui on tunne, et enam ei jaksa. Ükskõik, oled sa siis väike või suur inimene.

Savivälja teraapia

Laagri koolis, Nissi koolis ja Saue lasteaias on võimalik lastel saada savivälja teraapiat, mis annab võimaluse väljendada oma tundeid turvalises keskkonnas. On savi, mis ei hakka vastu, ei tee haiget, ükskõik mis sa temaga teed. Savist saab midagi valmis teha, näidata, tunda, vormida, hoida, puudutada… Aga ka rünnata, väljendada oma viha, kurbust jne.

See on teaduspõhine meetod, mida kasutatakse traumateraapias ja laiemalt psühholoogias. „Muidugi on ka terapeut kõrval, aga rääkima ei pea, kui ei taha. See on üks-ühele teraapia, mida võiks laps saada vähemalt kümme korda," selgitab Tooming.

Saue vallas on see teenus peamiselt lastele, kuigi Toomingu sõnul on tööprintsiip selline, et lapse heaolu nimel on kliendiks tegelikult ikka terve pere – nii vanemad kui õed-vennad. Reguleerib seda suuresti haridusasutus ise, seal on ju lähivaade lastele, aga teenusele suunata saavad ka valla lastekaitsekaitsjad, nii et ka sinna võib pöörduda, eriti just siis, kui laps ei käi neis kolmes haridusmajas, vaid mõnes teises.

„Savivälja teraapia valisime kõikidest teistest teraapia võimalustest välja just seetõttu, et meie koolides olid olemas nii võimalused kui kompetents ja inimesed on seda ka küsinud," ütleb Tooming.

Aastas on vallaeelarves vahendeid ligi 45 teraapiasessioonile, mis koosnevad kümnest seansist.

Nõustamisteenus täiskasvanutele

Kokkuleppele on saadud ka kliinilise psühholoogi Renè Randveriga, kes pakub nõustamisteenust ning tervishoiu ja heaolu teemalist nõustamist täiskasvanutele.

Riik pakkus omavalitsustele ka n-ö kogukonnapsühholoogi teenuse toetust, aga selle tingimused olnuks sellised, et spetsialist peab olema kogu aeg kohapeal reaalseteks vastuvõttudeks valmis, natuke nagu psühholoogiline kiirabi. „Aga sellist inimest me kahjuks ei leidnud," tõdeb Tooming.

Rene Randver hakkab vastu võtma kord nädalas ja peamiselt veebi kaudu. „Kui siiski on soov silmast silma kohtumiseks, siis tõenäoliselt saame kasutada Saue või Laagri tervisemaja ruume," täpsustab Tooming.

Sõltuvusgrupid

Koostööd on alustatud ka MTÜ Libertasega, mis pakub abi sõltuvusteemadega kimpus olevatele inimestele, olgu tegemist siis arvuti-, alkoholi-, narkootiliste ainete või isegi suhetesõltuvusega.

Töömeetod on peamiselt kogemuslik grupiteraapia, mille aluseks on arusaam, et sarnase kogemusega inimestel on üksteisele võimalik pakkuda nõu ja empaatiat. Et Saue vallas grupp koos käiks, peab olema vähemalt neli osalejat. Kui on vähem, suunatakse inimene Tallinna Libertase enda ruumidesse teraapiasse. Valmisolek on pakkuda sõltuvusteemadega inimestele ka üks-ühele nõustamist.

„Eeldus on muidugi see, et inimene ise vabatahtlikult on valmis oma sõltuvusega tegelema," toonitab Tooming.

Enesearengu grupp suitsiidsete laste vanematele

Laste ja noorte enesetapud ning laiemalt enesehävituslikud käitumised on kahjuks kasvav reaalsus. Ometi ei ole meditsiinisüsteemis väga kohta nende noorte lähedastele. Kui noor inimene on ise õnnetus seisus, teinud kas suitsiidikatse või lõigub ennast, siis teda saab haiglasse panna ja talle on seeläbi mingid nõustamisteenused kättesaadavad. Samal ajal võib lähedaste ring olla selles olukorras üsna üksi jäetud.

Reeglina annab suitsidiaalne inimene ümbritsevatele korduvalt märku oma elamise valust ja rahuldamata vajadustest. Lähedaste/pereliikmete võimuses peaks olema neid märguandeid tähele panna, nendega tegelikult edastatav sõnum välja lugeda ning adekvaatselt reageerida. Kuid paljud suitsidiaalsete laste vanemad on justkui ummikus. Nad ei tea, kuidas käituda või jälgida, kuidas last toetada ja mõista, mida öelda või mida mitte öelda.

Sotsiaalsete oskuste grupp teismelistele

See on mõeldud käitumisprobleemidega noortele, teenus on peamiselt kättesaadav valla lõunapiirkonnas. Sotsiaalsed oskused on kompleksne vilumuste kogum, mille taustal mängivad rolli suur hulk erinevaid oskusi ja teadmisi: eneseregulatsioonivõime, turvatunne, enesekindlus, emotsionaalne IQ, eeskujud, keskkond ja väga palju muid elemente.

Viimase kahele teenusele on võimalik saada läbi lastekaitse või kui ei soovi oma piirkondliku lastekaitsega ühendust võtta, siis kirjutades vaimnetervis@sauevald.ee. Kuna kohtade arv on piiratud, siis võib juhtuda, et kõik soovijad gruppi ei mahu.

 

Vaimse tervise teenused Saue vallas

Informatsioon uute teenuse sisu, toimumisaegade ja ülesehituse kohta

 

Vaimse tervise teenusteks aastas ligi 120 000 eurot

Enamuse uute teenuste rahastamisallikaks on toetused sotsiaalministeeriumist, kuhu valla arendus- ja sotsiaalosakonna koostöös esitati rahastustaotlus ja saadi vallaeelarvesse juurde ligi 75 000 eurot, mis on lisaks juba eelarvesse arvestatud 45 000 eurole. Arvestuslikult on see 10 000 eurot kuus 25 000 elaniku peale.

Kuigi seda ei näi liiga palju, kinnitab Liis Tooming sotsiaalosakonnast, et seda on rohkem, kui paljudes teistes omavalitsustes.