Kontakt

E-posti aadress leht@sauevald.ee
Reklaami broneerimine reklaam@sauevald.ee. Reklaami tellimisel saatke e-kirjaga soovitatult kujundatud reklaam, selle ilmumise aeg, suurus ja maksja rekvisiidid.
 
Avalike suhete juht Sirje Piirsoo
Telefon 510 6932
E-posti aadress sirje.piirsoo@sauevald.ee

Saue valla leht Saue Valdur ilmub 2018. aasta jaanuarist.

 • tasuta
 • värviline
 • 12 või 16 lehekülge
 • tiraaž: 11 600
 • formaat: A3
 • ilmub kaks korda kuus, v.a jaanuar ja juuli
 • levib otsepostitusena kõikidesse Saue valla territooriumil olevatesse postkastidesse

Saue valla lehe ilmumise graafik

Saue valla leht ilmub kaks korda kuus, v.a jaanuar ja juuli. Toimetusel on mõjuvatel põhjustel õigus lehe ilmumisgraafikut muuta.
 
2023. aastal on leht kandes veel 9. ja 12. ning 23. ja 27. detsember
 
2024. aastal on leht kandes
20. ja 23. jaanuar; 10. ja 13. veebruar; 27. ja 28. veebruar; 9. ja 11. märts; 23. ja 26. märts; 6. ja 9. aprill; 20. ja 23. aprill; 11. ja 14. mai; 25. ja 28. mai; 8. ja 11. juuni; 22. ja 25. juuni; 6. ja 9. juuli; 10. ja 13. august; 24. ja 27. august; 7. ja 10. september; 21. ja 24. september; 12. ja 15. oktoober; 26. ja 29. oktoober; 9. ja 12. november; 23. ja 26. november; 7. ja 10. detsember; 21. ja 27. detsember
 
2023. aasta lehenumbrid
 

Reklaami hinnakiri juriidilistele ja eraisikutele

Reklaamiinfo 2024

Hinnakiri põhineb
Reklaami mõõt mm (laius x kõrgus) Hind eurodes
260 x 364 mm, 1 lk 650
260 x 180 mm, 1/2 lk 325
128 x 180 mm või 260 x 87 mm, 1/4 165
128 x 87 mm, 1/8 85
62 x 87 mm, 1/16 40
62 x 41 mm, 1/32 25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 5 eurot või kuni 400 tähemärki koos tühikutega 10 eurot. 
 • Tasuline kirjutis (reklaamtekst) ettevõttest või organisatsioonist, selle toodetest, teenustest või ettevõtmistest vastavalt hinnakirjale koos eraldi märgitud tunnusega „reklaamtekst".
 • Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste volikogude valimiste aastal valimistele eelneval kolmel kuul on valimistega seotud erakonna, valimisliidu või üksikkandidaadi poliitilise reklaami ja reklaamteksti maksimumsuuruseks ühes lehenumbris ¼ leheküljest ja rakendatakse hinnakirja hinda kahekordses määras (v.a. valimistele vahetult eelnevas lehes). Valimistele vahetult eelnevas lehes on valimistega seotud erakonna, valimisliidu või üksikkandidaadi poliitilise reklaami ja reklaamteksti maksimumsuurus ühes lehenumbris 1/8 leheküljest ja rakendatakse hinda 50 % ulatuses. 
Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:
 • Saue valla ametiasutused ja hallatavad asutused;
 • Saue vallas toimuvate kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel (maksimummõõt 1/16);
 • kohalikud omavalitsused, riigiasutused ja sotsiaalreklaami pakkujad;
 • kaastundeavalduste ja mitteärilistel eesmärkidel tänuavalduste ning sünnipäevaõnnitluste esitajad, saata aadressil reklaam@sauevald.ee;
 • juriidiline isik, kes reaalselt tegutseb Saue valla territooriumil töökuulutuste (maksimummõõt 1/16) reklaamimisel.
Sama tellija korduvkuulutuse või reklaami puhul on soodustus:
 • alates 2. järjestikusest avaldamiskorrast 10% (2.-9. avaldamiskord);
 • alates 10. järjestikusest avaldamiskorrast 30% (10.-19. avaldamiskord);
 • alates 20. järjestikusest avaldamiskorrast 40%.

Näide: Kui tellida reklaami kahekümneks ilmumiskorraks, ei rakendu 40% soodustus kogusummale, vaid ainult viimasele korrale.