Eelarve ja majandusaasta aruanded

Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Saue valla kaasava eelarve menetlemise kord

2023

Saue valla 2023. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2023. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2023. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2023. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2023. aasta eelarve

Saue valla 2023. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Saue valla 2023. aasta eelarvest

2022

Saue valla 2022. aasta eelarve

Saue valla 2022. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Saue valla 2022. aasta eelarvest

Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve

Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2022. aasta II lisaeelarve

Saue valla 2022. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2022, aasta III lisaeelarve

Saue valla 2022. aasta III lisaeelarve seletuskiri

2021

Saue valla 2021. aasta eelarve

Saue valla 2021. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Saue valla 2021. aasta eelarvest

Saue valla 2021. aasta I lisaeelarve

Saue valla 2021. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2021. aasta II lisaeelarve

Saue valla 2021. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2021. aasta III lisaeelarve

Saue valla 2021. aasta III lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve

Saue valla 2021. aasta IV lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2021. aasta eelarve täitmine (kvartaalne)

2020

Saue valla 2020. aasta eelarve

Saue valla 2020. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Saue valla 2020. aasta eelarvest

Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve

Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2020. aasta II lisaeelarve

Saue valla 2020. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2020. aasta eelarve täitmine

2019

Saue valla 2019. aasta eelarve

Saue valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Saue valla 2019. aasta eelarvest

Saue valla 2019. aasta I lisaeelarve

Saue valla 2019. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Saue valla 2019. aasta II lisaeelarve

Saue valla 2019. aasta II lisaeealrve seletuskiri

Saue valla 2019. aasta III lisaeelarve

Saue valla 2019. aasta III lisaeelarve seletuskiri

2018

Saue valla 2018. aasta eelarve

Saue valla 2018. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Saue valla 2018. aasta eelarvest

Saue valla 2018. aasta I lisaeelarve

Saue valla 2018. aasta I lisaeelarve seletuskiri

 

Majandusaasta aruanded

Saue valla 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Saue valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Saue valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Saue valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Saue valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Saue valla 2017. aasta majandusaasta aruanne

Saue linna 2017. aasta majandusaasta aruanne

Nissi valla 2017. aasta majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Nissi valla 2017. aasta majandusaasta aruande kohta

Kernu valla 2017. aasta majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Kernu valla 2017. aasta majandusaasta aruande kohta

Saue Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne Saue valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue linna 2017. aasta majandusaasta aruannete kohta

Saue Vallavolikogu otsus "Saue valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete kinnitamine"

Saue Vallavalitsuse korraldus "Saue valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete heaks kiitmine"

 

Saue vald kuni 31. detsember 2017

Eelarved

2017

Saue valla 2017. aasta II lisaeelarve

Saue valla 2017. aasta I lisaeelarve

Saue valla 2017. aasta eelarve ja eelarve seletuskiri

2016

Saue valla 2016. aasta II liseelarve

Saue valla 2016. aasta I lisaeelarve

Saue valla 2016. aasta eelarve ja eelarve seletuskiri

Majandusaasta aruanded

2015. aasta aastaaruanne

2014. aasta aastaaruanne

Saue linn kuni 31. detsember 2017

Eelarved

2017

Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve

Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve

Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Saue linna 2017. aasta eelarve

Lühiülevaade Saue linna 2017. aasta eelarvest

Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

2016

Saue linna 2016. aasta II lisaeelarve

Saue linna 2016. aasta I lisaeelarve

Saue linna 2016. aasta eelarve

Lühiülevaade Saue linna 2016. aasta eelarvest

Majandusaasta aruanded

Saue linna majandusaasta aruanne 2016

Saue linna majandusaasta aruanne 2015

Nissi vald kuni 31. detsember 2017

2017. aasta eelarve

Nissi valla 2017. aasta eelarve
2017 a eelarve lühiülevaade.docx
2017 eelarve seletuskiri.pdf
Eelarve täitmine II kv 2017.pdf
Eelarve täitmine I kv 2017.pdf
2016. aasta eelarve
Nissi valla 2016. aasta eelarve

Nissi valla majandusaasta 2016 aruanne

2016_eelarve.pdf
Eelarve seletuskiri 2016.pdf
Eelarve täitmine I kv 2016.pdf
Eelarve lühiülevaade.pdf
Eelarve täitmine II kv 2016.pdf
Eelarve täitmine III kv 2016.pdf
Eelarve täitmine IV kv 2016.pdf 

Kernu vald (kuni 31.12.17)

Kernu valla eelarvestrateegia 2015-2019
Kernu valla eelarve koostamise kord
Eelarve 2016
Eelarve 2015

Majandusaasta aruanded:

2015
2014

Audiitori aruanded:

2015
2014