Eestseisus

Volikogu eestseisus on nõuandev organ volikogu esimehele volikogu istungi päevakorra projekti koostamisel ja ettepanekute läbivaatamisel töökorralduse muutmiseks. Eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees, volikogu komisjonide esimehed, viimaste äraolekul aseesimehed ja vallavanem.

Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungile eelneva nädala kolmapäeval

Eestseisuse protokollidega saab tutvuda siin.