Koalitsioonileping

Koalitsioonileping

 

 

Saue valla juhtimist jätkab senine, kolmest osapoolest koosnev koalitsioon. Valimisliit Koostöö – Meie Vald, Eesti Reformierakond ja Isamaa erakond sõlmisid kolmapäeval, 3. novembril 2021 koalitsioonileppe.

 

Koalitsioonipartnerite soov on kanda ühiselt enam kui 24 000 elanikuga valla juhtimise vastutust, teha seda tasakaalustatult ning tagada areng, teenuste kättesaadavus ja inimeste heaolu valla igas piirkonnas: Saue linnas, Laagri, Turba ja Riisipere alevikus ning viiekümnes suuremas või väiksemas külas üle valla.

 

Koalitsioonileppes on kirjas põhimõtted järgnevaks neljaks aastaks: kuidas valda juhtida, arendada ja planeerida, kuidas elanikke valla juhtimisse paremini kaasata, millises suunas edasi minna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas, haridus-, kultuuri- ja noorsootöös, kuidas arendada e-teenuseid, tagada turvalisus ja olla toetav koostööpartner ettevõtjatele.

 

Leppes on pööratud tähelepanu vallaelu arendamisele kõige laiemas mõistes, kuid lähiaastatel on üheks väljakutseks kindlasti kooli- ja lasteaiavõrgu laiendamine, et tagada kasvava elanikkonnaga omavalitsuses kõigile lastele kvaliteetne haridus ja koht lasteaias.

 

Et maksimeerida valla laenuvõimekus investeeringute elluviimiseks, on koalitsioon seadnud sihi saavutada valla eelarve põhitegevuse tulemiks 16%. Et plaane teoks teha, on kavas taotleda kaasrahastust toetusmeetmetest ning teha koostööd naaberomavalitsuste ja erasektoriga.

 

27-liikmelises vallavolikogus on valimisliidul Koostöö – Meie Vald 11, Eesti Reformierakonnal 5 ja Isamaa erakonnal 4 mandaati.

 

Saue vallavolikogu 27 mandaadile kandideeris 132 inimest. Valituks osutunutest 18 kuulusid ka eelmise volikogu koosseisu, 9 on uued tulijad. 

 

Valimisliitudest, parteidest ja üksikkandidaatidest kogus tänavustel valimistel Saue vallas enim hääli valimisliit Koostöö – Meie Vald (3863), saades 11 mandaati 27-st, ja kandideerijatest selle esinumber, tänane vallavanem Andres Laisk (1012).

 

721 häälega sai teise valimistulemuse Madis Milling Eesti Reformierakonnast ja kolmanda 579 häälega Lavly Perling Isamaa erakonnast.

 

 
Vasakult: Harry Pajundi, Andres Laisk, Lavly Perling. Foto: Sirje Piirsoo