Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse taotlus

Toetuse eesmärk on elamute ümbruse haljastamine ja heakorrastamine ning läbi selle elukeskkonna kvaliteedi ja kogukonna aktiivsuse tõstmine.
 
Toetust on võimalik taotleda ainult registreeritud korteriühistul. Olukorras, kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust küsida igale korterelamule eraldi.
 
Toetust antakse kuni 50% tegevustele kulutatud summast, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetuse suurus 5000 eurot.
 
Toetuse saamiseks peab korteriühistu või -ühistud (lubatud on ka ühistaotlus, mille maksimumsummat on võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse, mis on vormikohaselt täidetud, ja vajalikud lisadokumendid.
 
Kindlasti tasub eelnevalt tutvuda määruse ja vajalike lisadokumentide loeteluga. Kui tekkib küsimusi, saab neile vastata juba enne taotlemise tähtaega.
 
Toetus makstakse välja ainult tasutud kuludokumentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta ettemaksuna ja taotlejal peavad olemas olema kogu projekti eelarvelised vahendid enne projekti alustamist.
 
Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad väljaspool Laagri alevikku ja Saue linna, seega ootame ka väiksemate asulate korteriühistuid toetust taotlema.
 
 Toetust antakse välja üks kord aastas. Taotluse tähtaeg on 31. märts 2023.

Toetatavad tegevused

Toetuse suurus kuni 600 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
 • puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks
 • lillevaaside, -amplite soetamiseks ja paigaldamiseks
 • istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks
 • muru rajamiseks ja sambla tõrjeks
 • puude või põõsaste raieks ja hoolduslõikuseks
Toetuse suurus kuni 5000 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
 • kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamiseks
 • jäätmemajade ehitamiseks, süvakogumismahutite rajamiseks või jäätmekogumiskohtade korrastamiseks
 • ühiskasutatava mänguväljaku või puhkeala rajamiseks või parendamiseks
 • parkimiskohtade (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) ehitamiseks ja korrastamiseks
 • abihoone (kuuri, rattamaja vm) ehitamiseks või rekonstrueerimiseks
 • kaugkütte-, vee- ja reoveetorustike ning sadeveelahenduste rajamiseks või rekonstrueerimiseks;
 • kinnistu valgustuse rajamiseks või parendamiseks
 • elektrisõidukite (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) laadimistaristu rajamiseks 
 • aia või piirde lammutamiseks või parendamiseks
 • turvakaamerate paigaldamiseks
Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 5000 eurot.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Stina Statsenko
avaliku ruumi spetsialist
Telefon: 5190 3199